• Monitoring mediálnych výstupov ZCR SR od 29. 4. do 4. 5. 2020

  • Monitoring mediálnych výstupov ZCR SR a AHRS od 21. 4. do 26. 4. 2020

  • Úvodné stretnutie s ministrom dopravy k aktuálnej situácii

  • Monitoring mediálnych výstupov ZCR SR a AHRS od 14. 4. do 20. 4. 2020

  • Zväz cestovného ruchu SR ponúka vláde konkrétne opatrenia

  • Stretnutie k aktuálnej situácii v cestovnom ruchu

Stretnutie k aktuálnej situácii v cestovnom ruchu

Cieľom rokovania, ktoré sa uskutočnilo 8. 4. 2020  na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), bola diskusia a návrh riešenia situácie pre cestovné kancelárie. Ide o stav,  ktorý nastal po vyhlásení mimoriadnej situácie, keď si cestovné kancelárie nevedia splniť svoj záväzok poskytnúť cestujúcim zájazd.