Eurostat prináša podrobné štatistiky týkajúce sa cestovného ruchu v rámci Európskej únie.

V Európskej únii (EÚ) je cestovný ruch predovšetkým vnútornou záležitosťou. Takmer 90 % turistov je z rezidentov EÚ a 10 % je návštevníkov prichádzajúcich z oblastí mimo EÚ. Zatiaľ, čo niektoré regióny Španielska, Talianska a Francúzska patria medzi najobľúbenejšie pre turistov v EÚ, USA a Turecko sa zdajú byť najviac navštevovanou destináciou obyvateľov EÚ pri cestovaní mimo Európskej únie. 

Podľa údajov Eurostatu v roku 2015 bolo Španielsko (Canarias, Cataluña, Illes Balears, Andalucía, ale aj Madrid) najčastejšie navštevovanou turistickou destináciou v EÚ pre nerezidentov (t. j. ľudí prichádzajúcich zo zahraničia). Počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu predstavoval 270 mil. resp. 21,3 % z celkovej hodnoty za EÚ-28. V celej EÚ boli štyrmi najobľúbenejšími destináciami nerezidentov Španielsko, Taliansko (193 mil. prenocovaní), Francúzsko (130 mil. prenocovaní) a Spojené kráľovstvo (118 mil. prenocovaní, odhad vychádza z mesačných údajov za rok 2015), čo spolu predstavovalo viac než polovicu (56,2 %) celkového počtu prenocovaní nerezidentov v EÚ-28. Najmenej bežnými destináciami bolo Luxembursko a Lotyšsko; pri výklade týchto hodnôt by sa mal zohľadniť vplyv veľkosti týchto členských štátov.

Počet prenocovaní (rezidentov a nerezidentov) je možné lepšie si vyložiť, ak ich porovnáme s počtom obyvateľov každej krajiny, čím dostaneme ukazovateľ intenzita cestovného ruchu. V roku 2015 boli s použitím tohto ukazovateľa najpopulárnejšími turistickými destináciami v EÚ-28 stredozemné destinácie Malta, Chorvátsko a Cyprus, ako aj rakúske Alpy a mestá. Podľa ukazovateľa intenzita cestovného ruchu boli obľúbenými destináciami aj Island (odhad vychádza z mesačných údajov za rok 2015) a Čierna Hora.

Dopyt a ponuka v cestovnom ruchu
Rezidenti (vo veku 15 rokov a viac) z EÚ-28 podnikli v roku 2015 približne 1,2 mld. turistických ciest zo súkromných alebo z pracovných dôvodov. Vo väčšine (58,2 %) z celkového počtu ciest išlo o krátkodobé pobyty v trvaní jedného až troch prenocovaní, pričom tri štvrtiny (74,8 %) všetkých ciest smerovalo do domácich destinácií a zvyšok do zahraničia.

Obyvatelia niektorých členských štátov EÚ uskutočnili v roku 2015 viac ako polovicu celkového počtu turistických pobytov v zahraničí; bolo to tak v prípade Luxemburska, Belgicka, Malty a Slovinska (ako aj Švajčiarska). Rezidenti Rumunska, Španielska a Portugalska však uskutočnili v zahraničí 10 % alebo menej pobytov. Zdá sa, že na tieto číselné údaje má vplyv veľkosť členského štátu aj jeho geografická poloha (podľa hlásení menších a severnejších krajín trávievajú ich rezidenti dovolenky skôr v zahraničí).

Tlačovú správu EUROSTATU nájdete tu. 

Zdroj: EUROSTAT, http://vedanadosah.cvtisr.sk/zorientujte-sa-v-cestovnom-ruchu-eu