Aj o ekonomickom prínose CR a čerpaní eurofondov

Rozhovor s prezidentom ZCR SR ku Svetovému dňu cestovného ruchu

Zdroj: RTVS24