Aktuality

INTERBAD 2022

Medzinárodná odborná výstava Interbad 2022 sa tento rok konala  25-28. októbra tradične v Stuttgarte. Ide o výstavu, ktorá prezentuje všetko okolo prevádzky umelých vodných plôch a wellness. Pravidelne sa organizuje každé dva roky, kvôli covidu sa však už dva roky nebola.   Prezident Slovenskej asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP)  Gabriel Somogyi navštívil aj expozíciu Európskej Asociácie Akvaparkov (European […]

SACKA je členom európskej asociácie 20 rokov

SACKA je členom Európskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (ECTAA). O jej vstupe sa rozhodlo na 14. Valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 9.11.2002 (takmer pred 20 rokmi) v Trenčianskych Tepliciach. Od roku 2003 je SACKA nepretržite riadnym členom tejto asociácie, ktorá zastupuje a obhajuje práva CK a CA na medzinárodnej úrovni, predovšetkým vo vzťahu k EÚ. […]