AZAH

    Asociácia zábAzahavy a hier (AZAH) je záujmové združenie právnických osôb, ktoré podnikajú v oblasti výherných prístrojov, videohier a elektronických ruliet.

Asociáciu založilo dňa 5.5.1993 v hoteli Dukla v Bratislave 46 firiem pod názvom Asociácia firiem vyrábajúcich, distribuujúcich a prevádzkujúcich výherné herné prístroje.

Koncom roku 2006 sa členská základňa asociácie rozšírila o prevádzkovateľov videohier a elektronických ruliet. Rozšíreniu členskej základne nezodpovedal názov asociácie, preto sa začiatkom roku 2007 zmenil názov na Asociáciu zábavy a hier.

www.azah.sk