Ústav turizmu

PRUŽNÁ, EFEKTÍVNA A VYSOKO KVALIFIKOVANÁ PORADENSKO-KONZULTAČNÁ SPOLOČNOSŤ ORIENTOVANÁ NA POTREBY TRHU V OBLASTI TURIZMU A REGIONÁLNEHO ROZVOJA.

ustav turizmu

Ústav turizmu, s.r.o. najskúsenejšia odborno-konzultačná firma v oblasti poradenstva cestovného ruchu na Slovensku, odroku 1992 akciová spoločnosť, od roku 1996 vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným, spoločníci firmy sú fyzické osoby. Ústav turizmu, s.r.o. je pokračovateľom Výskumného ústavu cestovného ruchu založeného v roku 1965.

Viac na: www.ustavturizmu.sk