Prezídium

V tejto časti nájdete

**zápisnice zo zasadnutí Prezídia ZCR SR

**zápisnice z Valných zhromaždení ZCR SR