EP požaduje európsku stratégiu a rozpočet pre cestovný ruch

Pri príležitosti Dňa cestovného ruchu sa 27.9. v Bruseli konala konferencia na vysokej úrovni „Európska stratégia na zvýšenie konkurencieschopnosti odvetvia cestovného ruchu, kľúčovým faktorom pri vytváraní pracovných miest „organizovaná prezidentom EP Tajanim. Zúčastnilo sa množstvo vysokých predstaviteľov inštitúcií EU, vrátane 6 komisárov, členských štátov a asociácií z odvetví.

Prezident EP a mnohí ďalší rečníci zdôraznili dôležitosť cestovného ruchu z hľadiska prínosu k HDP a zamestnanosti, ale zdôraznili potrebu opatrení: Cestovný ruch potrebuje európsku stratégiu na riešenie rôznych výziev a osobitnú rozpočtovú položku. Niektorí dokonca požiadali o európskeho komisára venovaného cestovnému ruchu a zriadenie európskej agentúry.
TU nájdete niektoré kľúčové rečnícke body prezidenta EP Tajaniho, komisárky Bienkovskej (Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky) a komisára Gabriela (Digitálne hospodárstvo a spoločnosť).
Zdroj: SACKA