Hodnotenie sezóny 2015 a prognóza pre rok 2016 v aktívnom cestovnom ruchu – SACKA

(Bratislava, 31.05.2016) Dňa 31.5.2016 sa uskutočnila tlačová konferencia SACKA, na ktorej prítomných zástupcov médií informovali:

Ing. Stanislav Macko –  prezident SACKA
Ing. Mikuláš Milko – člen Prezídia SACKA a predseda Klubu touroperátorov
Ing. Jitka Spillerová – členka Prezídia SACKA a predsedníčka Klubu incomingových CK
Ing. Michal Jambrich  – člen Prezídia SACKA a predseda Klubu predajcov
Ing. Martin Štochmaľ – člen Prezídia SACKA a predseda Klubu IATA agentúr a predajcov leteniek.

?

Hodnotenie sezóny 2015 a prognóza pre rok 2016 v aktívnom cestovnom ruchu

Úvod

Podľa údajov Štatistického úradu SR za rok 2015, založených na štatistikách ubytovacích zariadení, predstavovali tržby z aktívneho zahraničného cestovného ruchu celkom 24 808 647 Eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2014 o cca. 4,6 mil. Eur. / v roku 2015 to bolo 20 203 693 Eur/, v percentách nárast predstavuje 22,8%.  Medzi zahraničnými návštevníkmi stále prevládajú turisti z Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Poľska a Nemecka.

Hodnotenie sezóny 2015

V organizovanom aktívnom zahraničnom cestovnom ruchu v roku 2015 zabezpečili naše cestovné kancelárie a cestovné agentúry služby pre celkom 176 650 zahraničných turistov pri celkovom počte pobytových dní 342 483. Tieto výsledky znamenali nárast oproti roku 2014 o 15,38% v počte návštevníkov a 7,33% v počte pobytových dní. Pokiaľ ide o zdrojovú krajinu, na prvom mieste sú stále Rakúšania, ďalej nasleduje Austrália, pričom turisti z Austrálie sú väčšinou tzv. jednodňoví turisti (návštevníci), prichádzajúci do Bratislavy loďami a čerpajúci dve služby – sprievodcu a transfer na prehliadku mesta. Na treťom mieste sú Ukrajinci s počtom 18 393, čo predstavuje takmer 100% nárast oproti roku 2014, čo je veľmi pozitívny jav. K naším  zdrojovým trhom ďalej patria Nemecko, Francúzsko, Česká republika, kde sa priemerná dĺžka pobytu pohybuje na úrovni 4 pobytových dní. Príjazd turistov z Ruska poklesol oproti roku 2014 o približne 2000 turistov v absolútnom vyjadrení.

Celkovo možno hodnotiť priaznivý vývoj v aktívnom zahraničnom cestovnom ruchu aj zvýšeným povedomím o Slovensku ako turistickej destinácii, zvýšeným počtom letov, ktoré smerujú na letisko v Bratislave, najmä vďaka nízkonákladovej spoločnosti Ryanair a takisto aj faktom, že Slovensko sa považuje za bezpečnú destináciu. Faktor bezpečnosti je v súčasnosti jedným z kľúčových faktorov pri výbere destinácie.

Nižší podiel organizovanej turistiky aj naďalej ovplyvňuje rozvoj informačných technológií, pribúdanie rezervačných portálov a možnosti, ktoré z toho pre konečného spotrebiteľa vyplývajú, t.j. že vycestovanie si dokáže zorganizovať sám. Cestovné kancelárie a agentúry si uvedomujú tento fakt a stále viac  orientujú svoje marketingové aktivity na vzdialenejšie trhy, mimo Európy, kde je ešte stále dôležitá úloha sprostredkovateľa, miestnej cestovnej kancelárie či agentúry.

Pokiaľ ide o regionálny charakter aktívneho zahraničného cestovného ruchu, tak naďalej na prvom mieste dominuje Bratislavský kraj s počtom zahraničných turistov 127 305. Na druhom mieste je Prešovský kraj s počtom turistov 18 156.

Prognóza pre rok 2016


V prebiehajúcom roku je ťažké predpokladať vývoj v zahraničnom cestovnom roku. Avšak už dnes vieme povedať, že zvýšenú návštevnosť ku dnešnému dňu ovplyvnili najmä dve medzinárodné športové podujatia a to Majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní v januári v Bratislave a súťaž v sérii Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien v Jasnej začiatkom marca. V druhom polroku 2016 očakávame zvýšenú návštevnosť nie len Bratislavy vďaka predsedníctvu SR v Rade EÚ! Podľa informácií z MZVaEZ SR by mohlo na Slovensko pricestovať do 25 000 účastníkov sprievodných kongresových akcií gestorovaných jednotlivými ministerstvami.

Pre zlepšovanie sa návštevnosti Slovenska je dôležité aj fungovanie OOCR a aktívna spolupráca našich členov, o to nie len z Klubu incomingových cestovných kancelárií, s nimi.

Záverom si musíme uvedomiť, že Slovensko zrejme nebude dovolenkovou destináciou s prevahou hlavnej dovolenky v zime alebo v lete pre  kľúčové zahraničné trhy, z ktorých sa aj v minulom roku ubytovalo najviac hostí! Môžeme byť ale cieľovým miestom pre druhú dovolenku alebo pre krátkodobé pobyty a predĺžené víkendy. Súčasná štatistika a priemerné doby pobytu to jednoznačne dokazujú. Pri obmedzených zdrojoch na propagáciu by bolo správne zamerať úsilie na úrovni štátu ako aj cieľových miest a sústrediť sa na trhy, ktoré sú pre nás životne dôležité. Mali by sme si uvedomiť, že získavanie nových trhov je druhou najdrahšou stratégiou po stratégii diverzifikácie, ktorá znamená nové produkty pre nové trhy. Veríme, že nová značka GOOD IDEA SLOVAKIA nás v cestovnom ruchu posunie dopredu!

Kópia – Prehľad TOP 10 destinacii 2012-2015 – aktívny CR

ACR SACKA

Pre viac informácií o tlačovej konferencii, navštívte www.sacka.eu

Zdroj: SACKA, www.sacka.eu