MANAŽMENT A SPRAVOVANIE CIEĽOVÉHO MIESTA CESTOVNÉHO RUCHU- pozvánka

Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela pozýva na sériu prednášok na tému „MANAŽMENT A SPRAVOVANIE CIEĽOVÉHO MIESTA CESTOVNÉHO RUCHU“, ktorá sa uskutoční v sekcii cestovného ruchu konferencie „Ekonomická teória a prax (ETAP 2017)“, 4.10.2017 od 13:00 na Ekonomickej fakulte UMB.

Na sekciu cestovného ruchu 4.10. 2017 (v stredu od 13:00) Vás pozýva Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania bez konferenčného poplatku s cieľom stretnúť sa a diskutovať k aktuálnym otázkam rozvoja cestovného ruchu.

 

Potvrdenie účasti je do 30.9. 2017 na emailovej adrese ludmila.elexova@umb.sk.

Predbežný program sekcie nájdete TU. Registrácia bude prebiehať pred miestnosťou P1 (Ekonomická fakulta UMB, Cesta na amfiteáter) od 12:30.
Sekcia je súčasťou celo-fakultnej konferencie ETAP 2017, ktorá bude prebiehať od 3.10 do 4.10.2017.Účasť na celo-fakultnej konferencii ETAP 2017 je spoplatnená.