• Stanovisko predstaviteľov cestovného ruchu k vzniku Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky

  • TS HHS: Oslnili naše historické hotely

  • O novom ministerstve cestovného ruchu a športu

  • O rozvoji a spolupráci vo vidieckej turistike

  • SACKA: TLAČOVÁ SPRÁVA k situácii v Izraeli

  • Aj o ekonomickom prínose CR a čerpaní eurofondov

Prezident ZCR SR diskutoval o letnej sezóne

V analytickom rozhlasovom rozhovore pre RTVS prezident ZCR SR Marek Harbuľák zhodnotil letnú sezónu, poukázal na viaceré momenty, ktoré ju charakterizovali. Za Ministerstvo dopravy SR diskutovala jeho štátna tajomníčka Katarína Bruncková.

Dokumenty k projektom ZCR SR

Tu nájdete podklady týkajúce sa aktivít zväzu spolu s povinne zverejňovanými dokumentmi. Objednávka Tlačoviny Záznam z prieskumu trhu Tlačoviny Objednávka zabezpečenia školenia Banská Bystrica Záznam z prieskumu trhu realizácia školenia Banská Bystrica Objednávka zabezpečenia školenia Vysoké Tatry Záznam z prieskumu trhu realizácia školenia Vysoké Tatry Objednávka zabezpečenia školenia Martin Záznam z prieskumu trhu realizácia školenia […]

TS ZCR SR: O úspechu letnej turistickej sezóny rozhodujú prenocovania turistov, pre ekonomiku je nevyhnutný záujem zahraničných turistov o Slovensko

Kľúčovým faktorom pre konkurencieschopnosť cestovného ruchu je vyťaženosť kapacít a schopnosť vytvárať zisky. Napriek rastúcim číslam, ktoré atakujú rekordný rok 2019, dosahuje priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít na Slovensku len niečo viac ako jednu tretinu. To poukazuje na výrazný deficit a potenciál, ktorý cestovný ruch na Slovensku má.

AHRS: Stretnutie s ministrom Lančaričom

Prvé pracovné stretnutie prezidenta Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS), Mareka Harbuľáka, s ministrom dopravy a výstavby úradníckej vlády, sa nieslo v duchu konštruktívnej diskusie.