• Monitoring mediálnych výstupov ZCR SR od 29. 4. do 4. 5. 2020

  • Monitoring mediálnych výstupov ZCR SR a AHRS od 21. 4. do 26. 4. 2020

  • Úvodné stretnutie s ministrom dopravy k aktuálnej situácii

  • Monitoring mediálnych výstupov ZCR SR a AHRS od 14. 4. do 20. 4. 2020

  • Zväz cestovného ruchu SR ponúka vláde konkrétne opatrenia

  • Stretnutie k aktuálnej situácii v cestovnom ruchu

Návrh na prijatie krátkodobých a dlhodobých opatrení pre odvetvie cestovného ruchu 2020 – 2024

Pred parlamentnými voľbami Zväz cestovného ruchu SR prezentoval návrhy opatrení, ktoré považujeme za kľúčové pre zabezpečenie Konkurencieschopného a udržateľného cestovného ruchu. Súčasná kríza spôsobená ochorením COVID-19, predovšetkým však jej očakávané dopady, menia poradie priorít zamestnávateľov v cestovnom ruchu, ktoré by si mohla osvojiť súčasná vláda.

Valné zhromaždenie o prioritách do roku 2024

Výsledkami roku 2019 a plánmi na rok 2020 sa 3. marca 2020 zaoberalo už 11. Valné zhromaždenie Zväzu cestovného ruchu SR. Zástupcovia riadnych členov a členov si vypočuli Správu o činnosti ZCR SR za rok 2019, ako aj Správu o hospodárení a Správu Dozornej rady ZCR SR. Rokovanie VZ sa zaoberalo plnením úloh prezídia a informáciami […]

PRIORITY ZCR SR NA OBDOBIE 2020 – 2024

Konkurencieschopný a udržateľný cestovný ruch Slovensko v porovnaní s inými európskymi krajinami zaznamenalo za posledné obdobie rýchlejší ekonomický a hospodársky rast, ktorý spolu so zavedením nástrojov na podporu domáceho cestovného ruchu a podporou destinačného manažmentu, spôsobil nárast záujmu o služby cestovného ruchu.