• Začínajú platiť nové pravidlá Ryanairu o preprave batožiny

  • TS: Pri diskusii o lesoch netreba zabúdať na potreby cestovného ruchu na Slovensku

  • Eurostat prináša podrobné štatistiky týkajúce sa cestovného ruchu v rámci Európskej únie.

  • Doplňujúce informácie k pripomienkam ZCR SR k návrhu na zmenu Zákonníka práce v oblasti príplatkov.

  • Fly NIKI prestal lietať

  • Grécko zavádza od nového roka pobytovú daň

EP požaduje európsku stratégiu a rozpočet pre cestovný ruch

Pri príležitosti Dňa cestovného ruchu sa 27.9. v Bruseli konala konferencia na vysokej úrovni „Európska stratégia na zvýšenie konkurencieschopnosti odvetvia cestovného ruchu, kľúčovým faktorom pri vytváraní pracovných miest „organizovaná prezidentom EP Tajanim. Zúčastnilo sa množstvo vysokých predstaviteľov inštitúcií EU, vrátane 6 komisárov, členských štátov a asociácií z odvetví.

Udržateľný turizmus – nástroj pre rozvoj

Cestovný ruch hýbe ekonomikou, ovplyvňuje zamestnanosť, vplýva na prírodu. Ako ďalej v tomto odvetví, ktoré by malo byť u nás jedno z najdôležitejších? Počet turistov v rámci celého sveta z roka na rok rastie. V roku 2016 prekročilo hranice štátov viac ako 1,2 miliardy cestujúcich. Odhaduje sa, že v roku 2030 toto číslo dosiahne hodnotu 1,8 miliardy cestujúcich. Európa […]

MANAŽMENT A SPRAVOVANIE CIEĽOVÉHO MIESTA CESTOVNÉHO RUCHU- pozvánka

Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela pozýva na sériu prednášok na tému „MANAŽMENT A SPRAVOVANIE CIEĽOVÉHO MIESTA CESTOVNÉHO RUCHU“, ktorá sa uskutoční v sekcii cestovného ruchu konferencie „Ekonomická teória a prax (ETAP 2017)“, 4.10.2017 od 13:00 na Ekonomickej fakulte UMB.

Svetový deň turizmu 27.9.2017

Ako vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov pri vyhlásení prijatia roku 2017 za Medzinárodný rok udržateľného cestovného ruchu pre rozvoj, cestovný ruch môže prispieť k všetkým trom rozmerom trvalo udržateľného rozvoja – hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho – a každému zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Nielenže odvetvie stojí na čele rozvoja, ale aj zlepšuje kvalitu […]

Z Letiska Bratislava pribudnú nové linky do Burgasu v Bulharsku a na Pafos na Cypre

Z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave pribudnú na budúci rok už tri nové letecké linky. Letecká spoločnosť Ryanair oznámila, že od letného letového poriadku 2018 spustí okrem novej linky na Maltu aj nové linky do dovolenkových destinácií Burgas v Bulharsku a Pafos na Cypre. Všetky nové linky budú v prevádzke 2 x týždenne.