• Zväz cestovného ruchu SR v médiách – január

  • „Platforma rozvoj športu a cestovného ruchu“

  • Zväz cestovného ruchu a Slovenský olympijský a športový výbor podpísali spoločné Memorandum o spolupráci

  • Cestovný ruch a šport kreujú platformu pre budúcu spoluprácu.

  • TS BTB: Investícia do kongresového cestovného ruchu sa vráti mnohonásobne

  • List premiérovi

Stretnutie k aktuálnej situácii v cestovnom ruchu

Cieľom rokovania, ktoré sa uskutočnilo 8. 4. 2020  na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), bola diskusia a návrh riešenia situácie pre cestovné kancelárie. Ide o stav,  ktorý nastal po vyhlásení mimoriadnej situácie, keď si cestovné kancelárie nevedia splniť svoj záväzok poskytnúť cestujúcim zájazd.

Návrh na prijatie krátkodobých a dlhodobých opatrení pre odvetvie cestovného ruchu 2020 – 2024

Pred parlamentnými voľbami Zväz cestovného ruchu SR prezentoval návrhy opatrení, ktoré považujeme za kľúčové pre zabezpečenie Konkurencieschopného a udržateľného cestovného ruchu. Súčasná kríza spôsobená ochorením COVID-19, predovšetkým však jej očakávané dopady, menia poradie priorít zamestnávateľov v cestovnom ruchu, ktoré by si mohla osvojiť súčasná vláda.