• PRIORITY ZCR SR NA OBDOBIE 2020 – 2024

  • Zdroje, význam a využívanie štatistických údajov v cestovnom ruchu

  • Pozvánka na seminár: Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a budúcnosti

  • Projekty vzdelávania ZCR SR a AHRS

  • Podmienky účasti pre vzdelávacie programy:

  • Projekt NEDISKVALIFIKUJ SA: Prieskum

Jún 2018: Z činnosti členov

ZHR SR – Odborná konferencia a Jarné stretnutie hotelierov Jarné stretnutie hotelierov a HORECA konferencia s názvom HOSPITALITY 2.0 sa konalo od 14. do 16. mája 2018 v priestoroch Hotela Senec v Senci. Jeho zameranie na inovácie, digitalizácie a trendy v tejto oblasti malo medzi majiteľmi a prevádzkovateľmi ubytovacích i stravovacích zariadení veľkú odozvu, pretože to je najefektívnejší spôsob ako osloviť […]

Jún 2018: Aktivity ZCR SR

Rokovanie s riaditeľom sekcie cestovného ruchu Obsahom rokovania s  generálnym riaditeľom sekcie CR z MDV SR Zoltánom Kovácsom boli témy týkajúce sa vytvorenia pracovnej, alebo expertnej skupiny na MDV SR, ktorá by vytvorila platformu na výmenu návrhov a skúsenosti pri príprave, plánovaní a realizácií propagačných aktivít sekcie. Generálny riaditeľ sekcie Z. Kovács uvítal túto myšlienku a požiadal o poslanie návrhov. Pracovný […]

Jún 2018: Legislatíva

–  Zástupcovia ZCR SR a sa zúčastnili predbežnej konzultácie k príprave novely zákona  o elektronických registračných pokladniciach. Podľa návrhu MF SR budú práve prevádzky ubytovacích služieb a stravovacích služieb zaradené do prvej várky prepojenia a to od 1.4.2019. Z týchto konzultácií vyplynulo, že navrhovaný systém zbaví prevádzkovateľov fiskálnych modulov a niektorých servisných povinností, ktoré vytvárali finančnú záťaž pre prevádzkovateľov. ZCR SR […]

Vyhlásenie Zväzu cestovného ruchu SR k stretnutiu s predsedom NR SR Andrejom Dankom

(Bratislava, 31.05.2018) Zväz cestovného ruchu SR víta aktívny záujem predsedu NR SR Andreja Danka o slovenský cestovný ruch a jednotnú prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí, o čom sa rokovalo na pracovnom stretnutí s predstaviteľmi tohto odvetvia 30. mája 2018 v priestoroch Bratislavského hradu. Potenciál cestovného ruchu pre ekonomiku Slovenska je nezanedbateľný a pri nastavení lepších podmienok pre podnikanie, dokáže byť cestovný ruch […]

ZHR SR podal žalobu o určenie obsahu

(9.5.2018) Viac ako 300 hotelov a reštaurácií združených vo Zväze hotelov a reštaurácií SR podalo žalobu, na organizácie, ktoré združujú autorov, výkonných umelcov a producentov. Dôvodom je, že si neplnia zákonné povinnosti voči hotelom a reštauráciám. Situáciu dlhodobo nedokáže vyriešiť ani Ministerstvo kultúry SR. Zväz hotelov a reštaurácií už niekoľko rokov poukazuje na problémy v uplatňovaní autorského zákona, ktoré vznikajú pri uzatváraní […]

Na čele novej prestížnej asociácie stojí Slovák „Heritage Hotels of Europe“

(19.4.2018) Vznikom novej prominentnej hotelovej organizácie pre európsky cestovný ruch Heritage Hotels of Europe spojením Asociácie „Schlosshotels & Herrenhäuser“, „Historic Hotels of Slovakia“ a „Hungarian Castle Hotels Association“ sa dalo dokopy dovedna 100 historických hotelov v 9 krajinách.  Sú medzi nimi umelecké a kultúrne historické skvosty ako zámok Leopoldskron v Salzburgu, secesný hotel Elizabeth v Trenčíne […]