• Monitoring mediálnych výstupov ZCR SR od 29. 4. do 4. 5. 2020

  • Monitoring mediálnych výstupov ZCR SR a AHRS od 21. 4. do 26. 4. 2020

  • Úvodné stretnutie s ministrom dopravy k aktuálnej situácii

  • Monitoring mediálnych výstupov ZCR SR a AHRS od 14. 4. do 20. 4. 2020

  • Zväz cestovného ruchu SR ponúka vláde konkrétne opatrenia

  • Stretnutie k aktuálnej situácii v cestovnom ruchu

ZCR SR reaguje na prípravu novely zákona o ochrane prírody

Cestovný ruch na Slovensku je úzko spätý s prírodou. Nie je náhoda, že práve oblasti národných parkov patria zároveň k najnavštevovanejším destináciám v rámci Slovenska a aj k najdôležitejším zdrojom príjmov z turizmu. Návštevnosť Slovenska zahraničnými turistami i domácimi návštevníkmi by bez atraktívnej prírody a krajiny významne utrpeli.

Prijaté opatrenia v CR

Zväz cestovného ruchu SR dlhodobo poukazuje na potrebu prijatia opatrení, ktoré  vytvoria lepšie podmienky pre podnikanie v cestovnom ruchu a zvýšia dopyt po jeho službách.

Jún 2018: Z činnosti členov

ZHR SR – Odborná konferencia a Jarné stretnutie hotelierov Jarné stretnutie hotelierov a HORECA konferencia s názvom HOSPITALITY 2.0 sa konalo od 14. do 16. mája 2018 v priestoroch Hotela Senec v Senci. Jeho zameranie na inovácie, digitalizácie a trendy v tejto oblasti malo medzi majiteľmi a prevádzkovateľmi ubytovacích i stravovacích zariadení veľkú odozvu, pretože to je najefektívnejší spôsob ako osloviť […]

Jún 2018: Aktivity ZCR SR

Rokovanie s riaditeľom sekcie cestovného ruchu Obsahom rokovania s  generálnym riaditeľom sekcie CR z MDV SR Zoltánom Kovácsom boli témy týkajúce sa vytvorenia pracovnej, alebo expertnej skupiny na MDV SR, ktorá by vytvorila platformu na výmenu návrhov a skúsenosti pri príprave, plánovaní a realizácií propagačných aktivít sekcie. Generálny riaditeľ sekcie Z. Kovács uvítal túto myšlienku a požiadal o poslanie návrhov. Pracovný […]

Jún 2018: Legislatíva

–  Zástupcovia ZCR SR a sa zúčastnili predbežnej konzultácie k príprave novely zákona  o elektronických registračných pokladniciach. Podľa návrhu MF SR budú práve prevádzky ubytovacích služieb a stravovacích služieb zaradené do prvej várky prepojenia a to od 1.4.2019. Z týchto konzultácií vyplynulo, že navrhovaný systém zbaví prevádzkovateľov fiskálnych modulov a niektorých servisných povinností, ktoré vytvárali finančnú záťaž pre prevádzkovateľov. ZCR SR […]

Vyhlásenie Zväzu cestovného ruchu SR k stretnutiu s predsedom NR SR Andrejom Dankom

(Bratislava, 31.05.2018) Zväz cestovného ruchu SR víta aktívny záujem predsedu NR SR Andreja Danka o slovenský cestovný ruch a jednotnú prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí, o čom sa rokovalo na pracovnom stretnutí s predstaviteľmi tohto odvetvia 30. mája 2018 v priestoroch Bratislavského hradu. Potenciál cestovného ruchu pre ekonomiku Slovenska je nezanedbateľný a pri nastavení lepších podmienok pre podnikanie, dokáže byť cestovný ruch […]