• Stanovisko predstaviteľov cestovného ruchu k vzniku Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky

  • TS HHS: Oslnili naše historické hotely

  • O novom ministerstve cestovného ruchu a športu

  • O rozvoji a spolupráci vo vidieckej turistike

  • SACKA: TLAČOVÁ SPRÁVA k situácii v Izraeli

  • Aj o ekonomickom prínose CR a čerpaní eurofondov

INTERBAD 2022

Medzinárodná odborná výstava Interbad 2022 sa tento rok konala  25-28. októbra tradične v Stuttgarte. Ide o výstavu, ktorá prezentuje všetko okolo prevádzky umelých vodných plôch a wellness. Pravidelne sa organizuje každé dva roky, kvôli covidu sa však už dva roky nebola.   Prezident Slovenskej asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP)  Gabriel Somogyi navštívil aj expozíciu Európskej Asociácie Akvaparkov (European […]

SACKA je členom európskej asociácie 20 rokov

SACKA je členom Európskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (ECTAA). O jej vstupe sa rozhodlo na 14. Valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 9.11.2002 (takmer pred 20 rokmi) v Trenčianskych Tepliciach. Od roku 2003 je SACKA nepretržite riadnym členom tejto asociácie, ktorá zastupuje a obhajuje práva CK a CA na medzinárodnej úrovni, predovšetkým vo vzťahu k EÚ. […]

Prvý katalóg slovenských incomingových CK

Prvý katalóg slovenských incomingových CK združených v SACKA je na svete. Po dlhších prípravách je k dispozícii najprv online a od posledných dní novembra aj v printovej verzii. Prezident SACKA Roman Berkeš a Marcela Lauková za Klub incomingových kancelárií sa zhodli, že chcú aj takto podporiť slovenský cestovný ruch a predovšetkým  motivovať  ostatných členov asociácie k tomu, aby sa začali zaoberať […]

Horské strediská sú pripravené na zimnú sezónu

Slovenské horské strediská aj v tejto mimoriadnej situácii plánujú ponúknuť služby v čo najväčšom rozsahu. Zimné rezorty sú pripravené privítať zimných návštevníkov, pre ktorých nachystali viaceré novinky, aby si pobyt na horách čo najviac užili.