Pozvánka na odborný seminár ZCR SR – ITF Slovakiatour

Rok 2016 bol pre cestovný ruch na Slovensku jeden z najlepších,  ak nie úplne najlepší rok. Mimoriadny bol záujem domácich i zahraničných turistov. Kapacity zariadení sa nielen v letnej, ale aj zimnej sezóne využili na maximum. To všetko znamená potrebu kvalifikovaného personálu, pretože poskytovanie kvalitných služieb je dôležitým faktorom, či si klienti vyberú Slovensko.

POZVÁNKA

Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky si Vás dovoľuje pozvať na odborný seminár na tému

„Udržateľnosť kvality v cestovnom ruchu vs. zamestnanosť“

Seminár sa uskutoční  v piatok 27.01.2017 od 10:00 do 13:00 hod. ako súčasť odborného programu veľtrhu ITF Slovakiatour v Incheba Expo aréne v Bratislave v hale B2 – pódium.  Určený je pre odborníkov, záujemcov o CR , ale aj verejnosť. Vítaní sú zástupcovia médií.

Ako sa vysporiadame s nedostatkom pracovných síl? Čo potrebujeme zmeniť, aby sme zabezpečili trvalý rozvoj služieb? Na to budú v diskusii hľadať odpovede:

Marek Harbuľák prezident Zväzu cestovného ruchu SR

Ivana Magátová generálna riaditeľka sekcie CR, MDVRR SR

Marek Schwarz HR riaditeľ, Tatry mountain resorts, a.s.

Lucia Dítětová manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov, TREXIMA

Jarka Alenová  reputation expert, Pomahamehotelierum.cz

Seminár bude viesť:  Ján Svoboda prezident Historické hotely Slovenska

 

Tešíme sa na Váš záujem a stretnutie s Vami!

Mgr. Marek Harbuľák

prezident ZCR SR