Pozvánka na seminár pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,  Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky

 Pozvánka

na seminár pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky

Názov: Vidiecka krajina, miesto kde ľudia žijú, pracujú a oddychujú.

Miesto: PARK HOTEL Hokovce

Termín: 12. októbra 2016 o 12:00 hod.

Seminár je určený: Podnikateľom vo vidieckej turistike, členom SZVTA, MAS,

              pracovníkom miestnej samosprávy a ďalších organizácií tretieho sektora.

 

PROGRAM  na deň 12. októbra 2016

10,00  – 11,00 hod. – Prezentácia účastníkov

11,00  – 12,00 hod. – Obed  pre prihlásených

12,00 hod. – Začiatok seminára

Hlavné vystúpenia

  1. Program rozvoja vidieka SR v programovacom období rokov 2014-2020 s dôrazom na  vidiecky cestovný ruch, pripravované výzvy.

Lektor: Doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD., generálny riaditeľ, sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb  MPRV SR

  1. Aktuálne trendy cestovného ruchu vo svete a na Slovensku.

Lektor: Ing. Ivana Magátová, gen. riaditeľka sekcie cestovného ruchu MDVRR SR

  1. Dovolenka na vidieku. Parametre a kritéria kvality poskytovaných služieb na vidieku.

 Lektor: Ing. Miroslav Babinský,  EZAT

Prestávka na občerstvenie

  1. Trendy rozvoja vidieckej turistiky a agroturistiky v EÚ.

Lektor:  Klaus  Ehrlich, generálny sekretár  EUROGITES

  1. Propagácia Slovenska a viac synergie v destinačnom marketingu.

Lektori: Ing. Marián Bujna gen. riaditeľ SACR

                   Ing. Igor Donoval, ved. odboru stratégie a analýz SACR

  1. Príhovor k 25. výročiu založenia SZVTA, odovzdanie pamätných diplomov.

Lektori: Štefan Píri – Ing. František Mach CSc, SZVTA                  

Diskusné vystúpenia

15,00 – 17.00 hod. – Diskusia o pozitívnych aj negatívnych skúsenostiach z vidieckej

              turistiky  a agroturistiky – účastníci z jednotlivých regiónov Slovenska.

17,00 hod. – Po diskusii

  • Ochutnávka regionálnych produktov.
  • Prezentácia propagačných materiálov.
  • Vzájomná ponuka služieb na slovenskom vidieku.
  • Informácie pre média a pod.

18,00 – 19,00 hod. – Večera pre prihlásených.

19,00 hod. – Spoločenské posedenie, výmena skúsenosti z vidieckej turistiky a agroturistiky

PROGRAM  na  deň 13. októbra 2016

8,00 hod. – Prehliadka miestneho múzea a rekonštruovaného kaštieľa, informácia o obci Hokovce.

PRIHLÁŠKA na stiahnutie

Pokyny pre účastníkov:

Účastnícky poplatok: 30,00 eur, ktoré zahŕňa: stravovanie a organizačné náklady. Vložné

                 pošlite na účet SZVTA: číslo účtu: SK2909000000000223858506

Doprava: Hotel Park sa nachádza v obci Hokovce pri Dudinciach. Možnosť parkovania na

                 stráženom parkovisku. Pozri: www.park-hotel.sk

Ubytovanie: Záujemci o ubytovanie z 12.10. na 13.10. 2016 si môžu rezervovať ubytovanie

                 priamo v hoteli Park v Hokovciach na adrese: info@park-hotel.sk alebo

                 na tel./fax číslo: 00421 367 491 433, do 7. októbra 2016.

                 Cena jednolôžkovej izby je 20,00 euro.

                 Cena na osobu v dvojlôžkovej izbe je 15,00 euro.

                 V cene ubytovania sú aj raňajky.

Stravovanie: Obed, večera a občerstvenie je obsiahnuté vo vložnom.

Ostatné služby: V hoteli je možné využiť bezplatne bazén a masáže podľa cenníka.

Poznámka: Organizátori seminára privítajú ak účastníci prinesú so sebou prezentáciu

                    svojich propagačných materiálov, regionálnych produktov a pod.

                    Informácie: F. Mach, tel. 0918124794

V Hokovciach  12. septembra 2016                                                          Štefan Píri, v.r.

                                                                                                                            predseda SZVTA