Pozvánka na seminár: Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a budúcnosti

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky
Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre
Združenie mladých farmárov na Slovensku 

vás pozýva na seminár: Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a budúcnosti

Miesto: Penzión Harmónia***, 900 01 Modra – Harmónia, Okružná ul. č. 3173

Termín: 22.- 24. januára 2019

Cieľom  seminára je poukázať na potrebu spolupráce podnikateľov, územnej samosprávy a neziskového sektora pri zlepšovaní životných podmienok a zamestnanosti obyvateľov slovenského vidieka. Oboznámiť s možnosťami podpory rozvoja vidieka z verejných finančných prostriedkov a Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020.  Načrtnúť problematiku Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako aj rozvoja vidieckej krajiny v rozsahu jej nástrojov, aktérov a synergických efektov. Venovať sa vylepšeniu domáceho a medzinárodného vidieckeho turizmu a agroturizmu. Zároveň uskutočniť vzájomnú výmenu skúseností z realizácie úspešných projektov obnovy vidieka a agrokomplexu na Slovensku. Súčasťou seminára je aj exkurzia do vybraných zariadení na Malokarpatskej vinnej ceste. Seminár je určený pre členov SPPK, SZVTA, zástupcov územnej samosprávy, agropodnikateľov, pedagógov, tretí sektor, pracovníkov vo vidieckom turizme a agroturizme, ako aj záujemcov o trendy v agrokomplexe a na vidieku.

Program seminára a exkurzie:

22. január (utorok)

11:00 – 12:00 hod. – Prezentácia v penzióne Modra – Harmónia***, ubytovanie.
12:00  – 13:00 hod. – Obed
13:00 hod. – Privítanie účastníkov a otvorenie seminára. – Ing. František Mach, CSc.
13:10 – 13:40 hod. –  Úlohy SPPK v oblasti agrorezortu a prípravy SPP na  roky 2020-2027.
              – Ing. Emil Macho, predseda SPPK
13:40 – 14:30 hod. – Realizácia Programu rozvoja vidieka SR v programovom období rokov 2014 až 2020 – vyhlásené a pripravované výzvy.
               – Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditeľ, Poľnohospodárska platobná agentúra
14:30 – 15:30 hod. – Diskusia
15:30 – 16:00 hod. –  Prestávka
16:00 – 18:00 hod.
             – Ing. Mária Behanovská, Vidiecky parlament, Pracovné príležitosti zvyšujú kvalitu života na slovenskom vidieku.
             – Milan Jurky, Združenie mladých farmárov, Aktuálne problémy úspešného podnikania mladých farmárov na Slovensku.
               -JuDr. Jana Venhartová, Potravinárska komora Slovenska, Aktuálne úlohy výroby, predaja potravinárskych výrobkov v SR.
                -diskusia
18:30 – 19:30 hod. – Večera
20:00 – 22:00 hod.Ochutnávka vína a  regionálnych potravinárskych produktov, Spolok  VINCÚR v Modre a potravinárske organizácie PKS,  výmena skúseností účastníkov seminára, spoločenské posedenie

23. január (streda)

7:30 – 8:00 hod. – Raňajky
8:30 – 9:15 hod. – Minulosť, súčasnosť a budúcnosť premien slovenských obcí, vidieckej architektúry a skúsenosti z vypracovaných projektov.
           prof. Ing. arch. Michal Šarafin, DrSc.
9:15 -10:00 hod. – Vidiecka krajina v regiónoch vidieckeho turizmu a agroturizmu.
           – Ing. Juraj Kerekeš, osobnosť cestovného ruchu SR
10:00-10:20 hod. Diskusia
10:20-10:40 hod. Prestávka
10:40 – 11:00 hod.Skúsenosti z činnosti miestnej územnej samosprávy v podmienkach malokarpatského regiónu.
               – RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičúnek PhD., predseda združenia miestnej samosprávy a starosta obce Píla
11:00 – 11:20 hod.  – Skúsenosti z činnosti agroturistického zážitkového a vzdelávacieho zariadenia vo Vinosadoch.
               – PhDr Ivona Juráčkova, starostka obce Vinosady
11:20 – 13:00 hod. – Diskusia
              Vystúpenie zástupcov organizácií cestovného ruchu, podnikateľov v obciach a združení na vidieku. (Ing. Sylvia Matúšová, PhD., MAS Kopaničiar, OOCR Malé Karpaty, Juraj Mačay,  Bronislava Nesteyová,  Štefan Píri a ďalší)
13:00 -14:00 hod. – Obed
14:00 – 18:00 hod. – Exkurzia do vybraných zariadení na Malokarpatskej vínnej ceste, stretnutie s primátorom Modry Mgr. Juraj Petrakovič, ELESKO, Galéria Ignáca Bizmayera, Cech husacinárov – Slovenský Grob, hotel Majolika, reštaurácii U richtára.
18:00 – 19:00 hod. – Večera

24. január 2019 (štvrtok)

7:00 – 8:00 hod. – Raňajky
8:00 hod. – Odchod na 26. ročník veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO, EXPOSHOP,  GASTROPACK – 25. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR,  11. ročník výstavy WELLNESS A FITNESS, medzinárodnú výstavu rybárskych potrieb RYBÁRSTVO A VOĽNÝ ČAS a 26. ročník medzinárodnej špecializovanej výstavy POĽOVNÍCTVO A ODDYCH v Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7 v Bratislave.

GPS súradnice: 48.133831,17.098902

 

PRIHLÁŠKA a ďalšie informácie (na stiahnutie)