Pozvánka: Rokovanie o spolupráci zamestnávateľov so SOŠ

Vážené vedenie školy,

týmto Vás pozývame na úvodné rokovanie o spolupráci zamestnávateľov so strednými odbornými školami hlavne v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v cestovnom ruchu, ktoré sa uskutoční dňa

 03.07.2017 o 10.00 hod.

v priestoroch Hotelovej akadémie v Žiline.

Republiková únia zamestnávateľov (ktorej členom je aj Zväz cestovného ruchu SR) je zo zákona jednou zo stavovských organizácií, ktorá vykonáva kompetencie zamestnávateľov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Zároveň je vecne príslušnou organizáciou k skupinám odborov 63 a 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby. V spolupráci so svojimi členmi vytvorila odborný tím, ktorého úlohami sú o.i. aj príprava návrhov k  úprave sústavy odborov, ŠVP, RUP a pod. Cieľom Zväzu cestovného ruchu SR je aktívne využívať kompetencie na jednotlivých stupňoch rozhodovania v oblasti odborného vzdelávania, za aktívnej komunikácie a spolupráce so zástupcami stredných odborných škôl.

Týmto si dovoľujeme pozvať najmä riaditeľov škôl, a / aj zástupcov riaditeľov pre odborné vzdelávanie. V prílohe k tejto pozvánke je program úvodného stretnutia.

Napriek začiatku letných prázdnin a začiatku dovolenkového obdobia Vás chceme požiadať o účasť vzhľadom na program stretnutia. Požiadame Vás o potvrdenie účasti a informáciu o počte účastníkov v termíne najneskôr do 28.06.2017.

Pozvánka a program (pdf)