Presadili sme priority Zväzu cestovného ruchu SR

Na októbrovej schôdzi poslanci  Národnej rady SR schválili tri dôležité legislatívne návrhy, ktorých zavedenie a prijatie presadzoval Zväz cestovného ruchu SR a jeho členovia.

 Nižšia sadzba DPH na ubytovacie služby

Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty sa poslanci parlamentu zaoberali a schválili ju 23. 10. a to znamená, že od 1.1.2019 sa zavádza znížená sadzba DPH vo výške 10% na ubytovacie služby. Zväz cestovného ruchu SR pritom definoval ako jednu zo svojich priorít pre terajšie volebné obdobie zníženie sadzby DPH na ubytovacie a stravovacie služby. Zníženie sadzby DPH na ubytovacie služby a predovšetkým budúce pozitívne efekty tohto zníženia na rozvoj cestovného ruchu, môžu v konečnom dôsledku presvedčiť poslancov na prijatie rovnakého kroku pre stravovacie služby. Pre ZCR SR to bude v nasledujúcom období jedna z najdôležitejších úloh, aby presvedčila politikov i verejnosť o potrebe takéhoto kroku.

Podpora domáceho cestovného ruchu – rekreačné poukazy

V rovnaký deň, ako bola schválená znížená sadzba DPH na ubytovacie služby, poslanci Národnej rady rozhodli o schválení novely zákona, ktorá zavádza nový nástroj na podporu domáceho cestovného ruchu, čiže rekreačné poukazy.

Novelou sa mení zákon č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu a okrem iného sa menia aj ustanovenia o zlúčenej SACR a mnohé ďalšie, týkajúce sa oblastných organizácií cestovného ruchu. A to od ich založenia, cez fungovanie a využívanie dotácií.  Novela prináša viacero zmien, niektoré z nich boli riešené poslaneckými pozmeňujúcimi návrhmi priamo na zasadnutí NR SR. Tie sa týkali aj samotného systému rekreačných poukazov a jeho nárokov pre zamestnancov. Podľa schváleného pozmeňujúceho návrhu, nárok na príspevok bude mať zamestnanec, ktorý u daného zamestnávateľa odpracoval minimálne 24 mesiacov. K tomuto zákonu pripravujeme pre vás podrobnejší výklad, po zverejnení zákona.

Zväz cestovného ruchu SR od začiatku prípravy legislatívneho návrhu presadzoval také riešenie, ktoré by bolo založené na dobrovoľnom zapojení zamestnávateľov. Vďaka aktivitám ZCR SR a jeho členov sa podarilo čiastočný kompromis, ktorým sa povinnosť prispievať na rekreáciu týka zamestnávateľov s 50 a viac zamestnancami.

Autorský zákon

Poslanci Národnej rady schválili 16.10. novelu Autorského zákona, ktorá užšie špecifikuje kritéria pre výpočet licenčnej odmeny a odstraňuje viacero aplikačných problémov, s ktorými sme sa stretávali doteraz.

Jednou z najdôležitejších zmien je doplnenie kritéria obsadenosti, ako jednej z podmienok pri výpočte licenčnej odmeny, čím sa odstráni doterajšia prax organizácií kolektívnej správy. Len dve organizácie Slovgram a Ozis aplikovali toto kritérium vo svojich sadzobníkoch.

Ďalšie zmeny sa týkajú tzv. one stop shopu. Pre OKS sa zavádza povinnosť viesť spoločný sadzobník v prípade požiadavky o jednu zmluvu.  Podrobnosti k ďalším úpravám, ktoré novela prináša, vám predstavíme v nasledujúcich dňoch po zverejnení zákona v Zbierke zákonov.

Asociácia hotelov a reštaurácií SR a Asociácia slovenských kúpeľov na spoločnom stretnutí deklarovali záujem rokovať spoločne o podmienkach pre svojich členov.

Prečítajte si tlačovú správu ZCR SR k prijatým legislatívnym návrhom.