Prieskum – Sezónne zamestnávanie

Zväz cestovného ruchu SR realizuje prieskum sezónneho zamestnávania v cestovnom ruchu na Slovensku.

Z hľadiska potenciálu cestovného ruchu je  Slovensko krajinou s dvoma výraznými sezónami – letnou a zimnou. V praxi to znamená zvýšenú potrebu zamestnancov počas týchto období, čo okrem iného vyvoláva potrebu flexibilných pracovných úväzkov. Odvetvie cestovného ruchu je pritom jedným z najväčších prvozamestnávateľov s výrazným potenciálom pre vytváranie nových pracovných príležitosti, a to aj pre ľudí s nízkou kvalifikáciou. Zákonník práce nemá v tejto oblasti riešenia a nie je flexibilný. Stáva sa tak jedným z prekážok nízkej konkurencieschopnosti  cestovného ruchu na Slovensku.

Zväz cestovného ruchu SR preto v spolupráci s profesijnými organizáciami a s podporou Sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,  pripravil dotazníkový prieskum zameraný na potenciál sezónneho zamestnávania v službách cestovného ruchu.  Jeho cieľom je získať informácie o rozsahu a počte sezónnych pracovníkov v jednotlivých profesiách. Výstupy z tohto anonymného prieskumu budú slúžiť ako podklad pre tvorbu návrhov legislatívnych zmien v oblasti zamestnávania a podpory zamestnávania v cestovnom ruchu.

ZÚČASTNITE SA PRIESKUMU : 

Sezónne zamestnávanie v lyžiarskych strediskáchhttps://goo.gl/forms/yBjpeAyZadU8OVu92

Sezónne zamestnávanie v ubytovacích zariadeniach – https://goo.gl/forms/tkGolzJlVd2TzgXm2

Sezónne zamestnávanie v kúpeľoch – https://goo.gl/forms/EtqFGXILzfX0MupW2

Sezónne zamestnávanie v stravovacích zariadeniachhttps://goo.gl/forms/7wktgVmibthmc6ch1

Sezónne zamestnávanie v cestovných kanceláriách a cestovných agentúrach https://goo.gl/forms/mLjMxgCyTdnX0sAv1

Sezónne zamestnávanie v turistických informačných centrách – https://goo.gl/forms/PVUiu4TSjo79hOmd2

Sezónne zamestnávanie vo wellness a kúpaliskáchhttps://goo.gl/forms/9XILG1qbQSyNTPJj1

Sezónne zamestnávanie v organizáciách cestovného ruchu – https://goo.gl/forms/r2HIQqayoeTFTUr73

Sezónne zamestnávanie v kultúrnych zariadeniachhttps://goo.gl/forms/WrYcF1Pcpae8inj33

Prieskum trvá do 16.12.2016