Projekt NEDISKVALIFIKUJ SA: Prieskum

Zväz cestovného ruchu SR v spolupráci s členom – Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska pre Vás od začiatku roka 2019 pripravuje bezplatné školenia pre vybrané profesie ubytovacích zariadení, wellness & spa centrá, ale aj manažment v oblasti HR kompetencií.

Školenia sú určené zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú personál, ktorý nemá príslušnú kvalifikáciu alebo dostatočnú pracovnú skúsenosť pre danú prácu. Alebo chcú zaškoliť zamestnancov na vybrané pozície a zvýšiť tak kvalitu poskytovaných služieb vo svojich prevádzkach. Školenia je možné využiť aj v prípadoch, kedy zamestnávateľ pri hľadaní a výbere zamestnancov nevie nájsť kvalifikovaný personál na danú prácu a preto sú tieto školenia riešením, ako z nekvalifikovaných pracovníkov získať kvalifikovanú pracovnú silu.

Dotazník je predbežným a nezáväzným prieskumom na základe ktorého, budeme zostavovať plán školení v jednotlivých regiónoch Slovenska, pričom sa nevylučuje školenie priamo u zamestnávateľa.

Ak máte záujem o vyškolenie Vášho personálu, vyplňte tento dotazník.