Prvý katalóg slovenských incomingových CK

Prvý katalóg slovenských incomingových CK združených v SACKA je na svete. Po dlhších prípravách je k dispozícii najprv online a od posledných dní novembra aj v printovej verzii. Prezident SACKA Roman Berkeš a Marcela Lauková za Klub incomingových kancelárií sa zhodli, že chcú aj takto podporiť slovenský cestovný ruch a predovšetkým  motivovať  ostatných členov asociácie k tomu, aby sa začali zaoberať otázkou príjazdového cestovného ruchu a zúročili tak svoje mnohoročné a kvalitné kontakty v zahraničí.

Katalóg je nielen sprievodca slovenskými subjektami venujúcimi sa príjazdovému cestovnému ruchu, ale sú v ňom aj informácie o SACKA, Klube incomingových CK a výnimočné fotografie slovenskej prírody a miest. Podľa informácie Olivera Košíka, generálneho tajomníka SACKA je ambíciou, aby sa aktualizoval každý pol rok o nových, aj o údaje existujúcich členoch. Dostupný bude na všetkých národných aj medzinárodných výstavách, ktorých sa SACKA zúčastňuje alebo bude mať sprostredkované zastúpenie. Okrem toho bude distribuovaný zastupiteľským úradom SR v zahraničí i zastupiteľským úradom cudzích štátov u nás, OOCR a KOCR a všetkým členom SACKA.