Slovensko členom výkonného výboru UNWTO

Medellín (14. septembra 2015) – Slovensko slávi historický úspech. Na zasadnutí komisie pre Európu v rámci Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO)  v kolumbijskom Medellíne sa stalo členom výkonného výboru tejto významnej medzinárodnej organizácie. Stalo sa prvýkrát v histórii, že SR bude súčasťou riadenia UNWTO. Do výkonného výboru spolu s nami zasadne tiež Portugalsko a Taliansko.

 „Tento obrovský úspech na poli diplomacie a cestovného ruchu pomôže Slovensku pokračovať v jeho zviditeľňovaní vo svete ako krajiny, ktorá spolurozhoduje o otázkach stratégie cestovného ruchu v rámci štruktúr OSN. Je to tiež príležitosť na to, aby sa na Slovensku konali viaceré dôležité podujatia cestovného ruchu, čím sa Slovensko stane ešte zaujímavejšou  krajinou ako destinácia cestovného ruchu,“ uviedol v reakcii štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko.

Slovensko v tajnej voľbe získalo celkom 25 hlasov, čo ho zaradilo do trojice najúspešnejších kandidátov. Spoločne s Portugalskom a Talianskom bude reprezentovať svetový cestovný ruch nasledujúce štyri roky (2015 – 2019). Výkonný výbor je riadiacim orgánom UNWTO, ktorý je zodpovedný za zabezpečovanie aktivít organizácie a dodržiavanie rozpočtu. Slovensko prvý raz v prestížnej pozícii riadneho člena za región Európa bude spolurozhodovať a aktívne sa podieľať na prijímaní a schvaľovaní všetkých rozhodnutí UNWTO.

Svetová organizácia cestovného ruchu (UN World Tourism Organization) je vedúcou medzinárodnou medzivládnou organizáciou svetového cestovného ruchu. Jej poslaním je propagácia, podpora a rozvoj cestovného ruchu s ohľadom na jeho prínos k hospodárskemu rozvoju, mieru, prosperite a rešpektovaniu ľudských práv a základných slobôd pre všetkých ľudí na celom svete. V súčasnosti jej členskú základňu tvorí 156 štátov, 6 teritórií a vyše 400 pridružených členov reprezentujúcich súkromný sektor, vzdelávacie inštitúcie a združenia cestovného ruchu. Sídlo UNWTO je v Madride. Slovensko je jej plnoprávnym členom od roku 1993.

Zdroj: MDVRR SR, foto: UNWTO