Stanovisko predstaviteľov cestovného ruchu k vzniku Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky

Predstavitelia cestovného ruchu na Slovensku, profesijné združenia a organizácie vo Zväze cestovného ruchu SR, privítali schválenie kompetenčného zákona, ktorý rieši vznik Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.

Bratislava, 21. 12. 2023

ZCR SR dlhodobo presadzuje potrebu posilnenia riadenia a cielenú podporu tomuto odvetviu. Predovšetkým po pandémii, ktorá najviac zasiahla práve turizmus. Pozícia Slovenska v globálnom i európskom trhu sa oslabila aj v súvislosti s vojnovými konfliktami, najmä kvôli vojne v susediacej Ukrajine. Preto je nevyhnutné zabezpečiť postupné riešenie špecifických problémov odvetvia, ktoré tvoria predovšetkým malé a stredné podniky. Potrebujeme lepšiu koordináciu nástrojov na pomoc a reštart cestovného ruchu, aj kvôli tomu, že to umožňuje lepší rozvoj regiónov. Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, investičný dlh vo viacerých zložkách cestovného ruchu, absencia informácií a dát bránia rozvoju a zlepšeniu konkurencieschopnosti Slovenska.

Sme presvedčení, že odborná diskusia so zástupcami nového ministerstva pre cestovný ruch a šport bude efektívna a prispeje k napĺňaniu cieľov definovaných v programovom vyhlásení vlády, ktoré sú totožné s požiadavkami branže, deklarované pred parlamentnými voľbami.