Stretnutie k aktuálnej situácii v cestovnom ruchu

Cieľom rokovania, ktoré sa uskutočnilo 8. 4. 2020  na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), bola diskusia a návrh riešenia situácie pre cestovné kancelárie. Ide o stav,  ktorý nastal po vyhlásení mimoriadnej situácie, keď si cestovné kancelárie nevedia splniť svoj záväzok poskytnúť cestujúcim zájazd.

Účastníkmi stretnutia boli predstavitelia dvoch ministerstiev – hospodárstva i ministerstva dopravy a výstavby, Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky, Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr  i Slovenskej asociácie poisťovní.

Zúčastnené strany sa na základe diskusie o možných riešeniach súčasného stavu dohodli na úzkej spolupráci pri vypracúvaní legislatívneho textu a ostatných podkladov súvisiacich s vzniknutou situáciou.