kúpele

Doplňujúce informácie k pripomienkam ZCR SR k návrhu na zmenu Zákonníka práce v oblasti príplatkov.

Zamestnávatelia v cestovnom ruchu si plne uvedomujú potrebu zvyšovania miezd a zvyšovania atraktivity pre prácu v cestovnom ruchu pri súčasnom nedostatku nielen kvalifikovaných pracovníkov ale pracovnej sily ako takej. Vítajú opatrenia na obmedzenie zbytočnej nočnej práce, na druhej strane svoje služby poskytujú predovšetkým v čase štátnych sviatkov a dní pracovného voľna. Navrhované opatrenia, týkajúce sa […]