TS: Čakáme úsporu financií, ale aj aktívnejšiu prácu

(Bratislava, 23.11.2016) ZCR SR k zlúčeniu Slovenskej agentúry pre cestovný ruch

Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky, ktorý združuje 13 organizácií zväzov, združení a inštitúcií v cestovnom ruchu, očakáva od začlenenia štátnej príspevkovej organizácie Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) priamo do štruktúr Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zvýšenie podpory domáceho cestovného ruchu.

ZCR SR vyzval koncom leta vládu na prehodnotenie financovania cestovného ruchu, pretože rozpočet pre túto kapitolu mal byť v budúcom roku znížený. SACR pritom zastrešuje aktívnu prezentáciu Slovenskej republiky doma i v zahraničí. ZCR SR predpokladá, že na základe týchto zmien dôjde k zlepšeniu efektívnej prezentácie a aktivít Slovenska, aj v súvislosti s výbornými výsledkami domáceho cestovného ruchu v tomto roku. ( Za sedem štatisticky spracovaných mesiacov navštívilo Slovensko 2,8 milióna dovolenkárov, čo je nárast až o 19,7%. Od januára do júla 2016 tu zahraniční i domáci klienti realizovali 8 miliónov prenocovaní.)

„Tieto zmeny vnímame ako snahu vlády o efektívnejšiu podporu turizmu. Pokiaľ zabezpečia aktívnejšiu podporu podnikania našich členov a dostatočný marketing ich aktivít, bude zlúčenie správnym krokom do budúcnosti. Tohtoročné rekordné čísla v počte návštevníkov a turistov sú výsledkom aktivít poskytovateľov služieb, najmä  podnikateľov v cestovnom ruchu, ale aj výsledkom prezentácie Slovenska a jeho regiónov, či už doma alebo v zahraničí,  prostredníctvom oblastných organizácií cestovného ruchu a  SACR“ uviedol prezident ZCR SR  Marek Harbuľák.

Subjekty združené v ZCR SR chápu potrebu vlastných investícií do služieb v tejto oblasti, podpora štátu pri propagácii krajiny je však nevyhnutná. Slovenská agentúra pre cestovný ruch mala byť od budúceho roka financovaná len zo štátneho rozpočtu. V prípade zníženia financií na prezentáciu našej krajiny by mohlo dôjsť k dramatickým dôsledkom na náš cestovný ruch v konkurenčnom prostredí Európy. Pritom susediace krajiny vynakladajú zo štátneho rozpočtu na cestovný ruch neporovnateľne viac.

Tlačová správa na stiahnutie (pdf)

Kontakt pre médiá:       

Mgr. Marek Harbuľák, prezident ZCR SR

Tel.: 02 58 233 386, mobil: 0911 262 177

zcrsr@zcrsr.sk, www.zcrsr.sk

Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky združuje 13 organizácií zväzov, združení  a inštitúcií v cestovnom ruchu:  Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky- ZHR SR, Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr – SACKA, Záujmové združenie prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov – LAVEX, Asociácia historických hotelov Slovenska- HHS, Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky- SZVTA, Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu- SSSCR, Asociácia slovenských kúpeľov- ASK, Asociácia informačných centier- AICES, Tatry mountain resorts, a.s.- TMR, Ústav turizmu – ÚT, Región Vysoké Tatry – RVT, Bratislavská organizácia cestovného ruchu  – Bratislava Tourist Board ( BTB ), Asociácia zábavy a hier – AZAH