TS: Cestovný ruch potrebuje dlhodobú cielenú pomoc štátu

(Bratislava, 02. 06. 2020) Profesijné organizácie, združenia a zamestnávatelia vo Zväze cestovného ruchu SR vítame opatrenia, ktorými sa od zajtra, 3.6. 2020, umožní poskytovanie ďalších, pre turistov dôležitých služieb, akými sú kúpaliská, hotelové bazény a wellness služby. Poskytovanie týchto služieb počas začínajúcej letnej sezóny je veľmi dôležité nielen pre prevádzkovateľov, ale predovšetkým pre turistov, ktorým sme doteraz nevedeli poskytnúť informácie a vyhovieť ich požiadavkám.
Zároveň musíme opakovane konštatovať, že informácie o rušení zákazov a otváraní prevádzok sú ohlasované s nedostatočným predstihom a bez konkrétnych prevádzkových i hygienických požiadaviek, čo spôsobuje nemalé problémy prevádzkovateľom. Je takmer nemožné pripraviť krytý alebo otvorený bazén v hotelovom zariadení v priebehu jedného dňa, nie to ešte akvapark.

Cestovný ruch je jedným z najviac postihnutých odvetví, pričom ako ukazujú prieskumy realizované Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska a ďalšími organizáciami, práve medzi podnikateľmi v cestovnom ruchu je najväčšia časť zamestnávateľov a podnikov, ktoré nedokážu čerpať poskytnutú pomoc, predovšetkým z dôvodu nesplnenia nastavených podmienok, výšky, či náročnosti spracovania žiadostí. Rovnako tak tieto podniky nedokážu využívať ani finančné nástroje akými sú preklenovacie úvery a záruky.

Množstvo ubytovacích, ale aj stravovacích zariadení, napriek zrušeniu zákazu a možnosti otvoriť svoje prevádzky tak nespravilo, a to z dôvodu nízkeho dopytu a záujmu zo strany hostí. Podnikatelia a zamestnávatelia v cestovnom ruchu očakávajú, že situácia sa výrazne nezmení ani počas letnej sezóny a rovnako tak ani na jeseň.

Na túto nepriaznivú situáciu sme upozornili už na konci apríla a preto sme  adresovali príslušným rezortom konkrétne návrhy na prijatie opatrení, ktoré by mali podporiť odvetvie cestovného ruchu a podnikateľov, aby tak mohli aj naďalej vytvárať pracovné miesta, prilákať domácich i zahraničných turistov a prispievať tak do rozvoja regiónov vo všetkých kútoch Slovenska.

Vidíme, že okolité a ďalšie európske krajiny sa rýchlejšie otvárajú pre turistov a zároveň prijímajú masívne finančné a iné nástroje na podporu podnikov v cestovnom ruchu. K prijímaniu opatrení na oživenie podnikania v oblasti cestovného ruchu vyzvala členské krajiny EÚ Európska komisia už 13. mája.

Zväz cestovného ruchu SR navrhol Vláde SR viacero opatrení a nástrojov na reštart cestovného ruchu: zníženie sadzby DPH na stravovacie služby, príspevok na rekreáciu, flexibilné  čerpanie dotácie organizáciami cestovného ruchu a koordinované otváranie hraníc so susednými krajinami, z ktorých k nám prichádza najviac zahraničných turistov.

Zväz cestovného ruchu SR a jeho členovia preto očakávajú, že príslušné rezorty a vláda SR sa budú zaoberať predloženými návrhmi a predstavia konkrétne opatrenia pre odvetvie cestovného ruchu.

Kontakt pre médiá:       

Mgr. Marek Harbuľák, prezident ZCR SR

Tel.: 02 58 233 386, mobil: 0911 262 177