TS: Na veľtrhu o kvalite a udržateľnosti v cestovnom ruchu

(Bratislava, 27. 1. 2017) Rok 2016 bol pre cestovný ruch na Slovensku jeden z najlepších, ak nie úplne najlepší rok. Mimoriadny bol záujem domácich i zahraničných turistov. Kapacity zariadení sa nielen v letnej, ale aj zimnej sezóne využili na maximum. To všetko znamená potrebu kvalifikovaného personálu, pretože poskytovanie kvalitných služieb je dôležitým faktorom, či si klienti aj v budúcich rokoch vyberú Slovensko, ako destináciu pre svoju dovolenku.


Práve o tom dnes predpoludním hovorili odborníci na tému Udržateľnosť kvality v cestovnom ruchu vs. zamestnanosť . Seminár organizoval Zväz cestovného ruchu SR ako súčasť odborného programu veľtrhu ITF Slovakiatour. Diskutovalo sa o tom, ako sa Slovensko vysporiada s nedostatkom pracovných síl a čo potrebujeme zmeniť, aby sme zabezpečili trvalý rozvoj služieb spoločne hľadali riešenia. Alarmujúce sú výsledky minuloročného prieskumu , ktoré ozrejmil Marek Harbuľák, prezident zväzu, „keď v čase vrcholiacej sezóny 9 z 10 zamestnávateľov nemal obsadené pracovné miesta, najčastejšie na pozícií kuchár, čašník, či chyžná“.

Ivana Magátová, generálna riaditeľka sekcie cestovného ruchu ministerstva dopravy hovorila o spoločných aktivitách so Zväzom cestovného ruchu, ktorými prezentovali odborným školám systém duálneho vzdelávania a potrebu, aby sa aj odborné školy zapájali sa do tohto systému. Podľa prieskumov organizovaných spoločnosťou TREXIMA, až 63% absolventov študijných a učebných odborov pre cestovný ruch sa však v tejto oblasti nezamestná. Dôvodov je viacero, nevyhovujúca štruktúra vzdelania i to, že stredoškolákov skončí zhruba o 5 až 10 tisíc menej a vysokoškolákov viac, než sú reálne potreby trhu práce. „Na Slovensku je trend, že až polovica vysokoškolákov vo veku 29 rokov sa uplatní na stredoškolskej pozícii“, uviedla personálna odborníčka Lucia Dítětová. Podľa nej je to úloha štátnych i regionálnych orgánov, aby tento stav zmenili. Ako zdôraznila, problémom našich mladých ľudí je však aj nechuť cestovať za prácou.

Jarka Alenová zo spoločnosti Pomáhamehotelierum.cz upozornila na výrazné zmeny zo strany návštevníkov pri posudzovaní kvality služieb a výbere hotela či reštaurácie. Zariadenia cestovného ruchu musia v súčasnosti intenzívne pracovať s reputačným manažmentom. Hodnotenia služieb zo strany hostí dnes viac ako inokedy ovplyvňujú výber konkrétneho hotela, či reštaurácie. „ Až 95 % hostí si skôr než spraví konkrétnu rezerváciu pozrie recenzie daného hotela. Znamená to , že čím lepšie máme hodnotenia, tým získavame viac hostí. Viac ako 60% hostí je ochotných akceptovať aj vyššiu cenu za ubytovanie v zariadení, ktoré má lepšie hodnotenie recenzií“, dodala J. Alenová.

O výborné výsledky s duálnym vzdelávaním sa podelil Marek Schwarz, HR riaditeľ spoločnosti Tatry mountain resorts, svojich budúcich kuchárov a čašníkov si už vyhľadajú na základných školách. Momentálne majú 18 študentov v duálnom vzdelávaní- kuchárov a čašníkov a od septembra tohto roku ich plánujú mať až 60. Potvrdil však, že spočiatku ani študenti, ani zamestnanci neboli takouto spoluprácou nadšení, ale teraz je spokojnosť na oboch stranách.

Veľký dôraz – podľa Mareka Schwarza – treba venovať internému vzdelávaniu, nielen v profesijnej oblasti, ale aj iných oblastiach, ich pracovníci sa vzdelávajú momentálne v 20 rôznych kurzoch. Ako ďalej uviedol, nedostatok kvalifikovaného personálu sa prejavil aj TMR a v dôsledku toho museli niektoré malé prevádzky aj počas sezóny zavrieť. Najväčším problémom je samozrejme daňové a odvodové zaťaženie v oblasti cestovného ruchu. Zamestnávatelia vnímajú negatívne reakcie verejnosti na priemerné mzdy v tomto sektore. Rozšírený názor, že mzdy v tomto segmente sú minimálne, je podľa prezidenta ZCR SR nesprávny. „Každoročné prieskumy, ktoré sa realizujú medzi hotelmi a reštauráciami ukazujú, že mzdy v niektorých pracovných pozíciách sú vyššie, než je priemerná mzda na Slovensku. Mzdy v tomto sektore by mohli byť ešte lepšie, ale daňovo odvodové zaťaženie je výraznou prekážkou pre vyššie mzdy v službách,“ dodal M. Harbuľák.

Tlačová správa na stiahnutie (pdf)

Kontakt pre médiá:       

Mgr. Marek Harbuľák, prezident ZCR SR

Tel.: 02 58 233 386, mobil: 0911 262 177

zcrsr@zcrsr.sk, www.zcrsr.sk

Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky združuje 13 organizácií zväzov, združení  a inštitúcií v cestovnom ruchu:  Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky- ZHR SR, Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr – SACKA, Záujmové združenie prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov – LAVEX, Asociácia historických hotelov Slovenska- HHS, Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky- SZVTA, Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu- SSSCR, Asociácia slovenských kúpeľov- ASK, Asociácia informačných centier- AICES, Tatry mountain resorts, a.s.- TMR, Ústav turizmu – ÚT, Región Vysoké Tatry – RVT, Bratislavská organizácia cestovného ruchu  – Bratislava Tourist Board ( BTB ), Asociácia zábavy a hier – AZAH