TS: Namiesto podpory štátny rozpočet pribrzdí cestovný ruch

(Bratislava, 30.08.2016) Návrh štátneho rozpočtu pre cestovný ruch pobúril tých, ktorí sa snažia zlepšiť imidž našej krajiny a dlhodobo pracujú v oblasti cestovného ruchu.  V kapitole  pre ministerstvo dopravy je pre cestovný ruch v roku 2017 určená suma len 7,5 milióna EUR, pričom v  tomto roku  to bolo 11,5 milióna EUR. Očakávalo sa, že budúci rok získajú práve oblastné organizácie (OOCR) a krajské organizácie cestovného ruchu (KOCR), ktoré zastrešujú subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu v regiónoch Slovenska,  viac peňazí.  Hlavným dôvodom je, že výkonnosť  cestovného ruchu konečne po rokoch stúpa. Jediný aktívny nástroj štátu pre odvetvie cestovného ruchu sú totiž dotácie na „podporu propagácie a prezentácie Slovenska“ práve pre OOCR a KOCR a Slovenskú agentúru pre cestovný ruch. A tie majú  klesnúť až o 4 milióny!

„Pre nás je to veľmi zlý signál, pretože keď sa cestovnému ruchu darí a  hovoríme o rekordných číslach, tak z toho profituje aj štát – na daniach, na zaplatených spotrebných daniach, na dani za ubytovanie zas majú prospech obce a mestá a celkovo štát získava aj na spotrebe“, vysvetlil prezident Zväzu cestovného ruchu SR Marek Harbuľák. „Zabúda sa pritom na najdôležitejší fakt, že v budúcom roku sa po prvý raz bude z tohto balíka financovať aj činnosť a propagácia, ktorú zabezpečuje Slovenská agentúra pre cestovný ruch“, dodal. Znamená to, že navrhovaná suma 7,5 milióna EUR sa ešte zníži o ďalšiu významnú sumu.

 V tomto roku boli pre OOCR a KOCR vyplatené dotácie zhruba 4,2 milióna EUR, vypočítava sa to z podkladov  v roku 2014. Minulý rok bol omnoho úspešnejší,  než rok 2014, tak sa predpokladalo, že financií  bude viac, aby sa v oživení  turizmu, predovšetkým v regiónoch, mohlo pokračovať.

Realita je však iná a tento návrh rozpočtu nezohľadňuje ani nárast v cestovnom ruchu, ale ani to, že SACR by mala byť financovaná práve z tejto položky.

„Odmenou za to, že prinášame štátu viac peňazí je zníženie podpory. Z takmer 5 miliárd EUR minutých turistami na služby v cestovnom ruchu v roku 2015, získal štát na DPH 280 – 300 miliónov EUR a v tejto oblasti je zhruba 380 tisíc pracovných miest a potrebné sú ďalšie“, uviedol  prezident ZCR SR. Podľa neho stačí jediný rok, keď bude mať Slovensko menej na podporu propagácie a vo  vysoko konkurenčnom prostredí , ktoré je v Európe, budeme hneď strácať.

 „Nebudeme pre potenciálnych návštevníkov viditeľný a to bude mať nielen okamžitý následok, ale ukazujú ako skúsenosti z minulosti, bude sa to s nami vliecť aj niekoľko rokov. Čiže pokles návštevnosti zahraničných klientov, menej propagácie v domácom cestovnom ruchu. Nemôžeme sa spoliehať len na to, že k nám automaticky turisti prídu, lebo sme bezpečná krajina, takýchto krajín je v Európe viacero. Turisti pôjdu inde,“ dodal  Marek Harbuľák.

Prístup štátu podľa neho avizuje pre podnikateľov, nech neplánujú investície do cestovného ruchu. Tie sú však pre konkurencieschopnosť  Slovenska v tejto oblasti veľmi potrebné.

Subjekty združené v ZCR SR vnímajú návrh rozpočtu ako trest za to, že dobre robili propagáciu našej krajiny, že sa zvyšujú tržby, zamestnávajú viac ľudí, ponúkajú kvalitnejšie služby.

V programovom vyhlásení terajšej vlády sa uvádza: „Jednou z úloh bude nielen zvyšovať  počet turistov, ale aj predlžovať pobyt, ktorý strávia na Slovensku. Prostriedkom k tomuto kroku bude aj podpora destinačného manažmentu cez oblastné organizácie cestovného ruchu a aktívna prezentácia Slovenska prostredníctvom aktivít Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.“

Aj preto chce Zväz cestovného ruchu SR  vyzvať vládu, aby prehodnotila financovanie nášho cestovného ruchu.

Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky združuje 13 organizácií zväzov, združení  a inštitúcií v cestovnom ruchu:  Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky- ZHR SR, Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr – SACKA, Záujmové združenie prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov – LAVEX, Asociácia historických hotelov Slovenska- HHS, Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky- SZVTA, Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu- SSSCR, Asociácia slovenských kúpeľov- ASK, Asociácia informačných centier- AICES, Tatry mountain resorts, a.s.- TMR, Ústav turizmu – ÚT, Región Vysoké Tatry – RVT, Bratislavská organizácia cestovného ruchu  – Bratislava Tourist Board ( BTB ), Asociácia zábavy a hier – AZAH

Kontakt pre médiá:       

zcrsr-001[1]

Mgr. Marek Harbuľák, prezident ZCR SR

Tel.: 02 58 233 386, mobil: 0911 262 177

zcrsr@zcrsr.sk, www.zcrsr.sk