TS SACKA: Slovenské cestovné kancelárie prehlbujú spoluprácu so Severným Macedónskom

„Verím, že Severné Macedónsko čoskoro pribudne na turistickú mapu nielen výjazdového, ale
predovšetkým príjazdového cestovného ruchu Slovenska,“ vyjadril sa Roman Berkes, prezident
Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) po podpísaní
memoranda o spolupráci medzi Národným združením pre príjazdový ruchu Severného Macedónska
(NAITM) a SACKA.

Zahraničnú delegáciu zloženú z významných partnerov príjazdového cestovného ruchu Severného
Macedónska viedla veľvyslankyňa Severného Macedónska na Slovensku, Jej excelencia Evgenija
Ilieva.
Memorandum smeruje k podniknutiu konkrétnych krokov na prehĺbenie vzájomnej spolupráce
medzi subjektami cestovného ruchu tejto balkánskej krajiny a slovenských cestovných kancelárií.
Do konca tohto roka bude Severné Macedónsko hostiteľom 15 zástupcov slovenských
touroperátorov, ktorí prejavia záujem o zaradenie tejto krajiny do svojich produktových katalógov a
budú mať tak možnosť spoznať jej turistické možnosti. „Krajina nám je blízka nielen jazykovo, ale
aj kultúrne a historicky.“, dodal Berkes.
Cieľom SACKA je vo významnej miere podporovať príjazdový cestovný ruch na Slovensko
a prezentovať Slovensko v zahraničí ako dovolenkovú destináciu, preto recipročne privíta zástupcov
najvýznamnejších severomacedónskych touroperátorov na Slovensku.
Krajiny Balkánu dlhodobo patria k mimoriadne obľúbeným dovolenkovým destináciám Slovákov.
Severné Macedónsko je nádherná zelená krajina plná prírodných krás, ktorým dominuje jazero
Ohrid. Práve tu sa nachádzajú dovolenkové a hotelové rezorty, na ktoré sú klienti slovenských
cestovných kancelárií zvyknutí zo zahraničia.
V neposlednom rade je dôležité exitujúce priame letecké spojenie z Bratislavy do hlavného mesta
Skopije a stále veľmi príjemné cenová hladina produktov a služieb v Severnom Macedónsku. To sú
všetko predpoklady pre úspešnosť tejto spolupráce.
Prezident Národného združenia pre príjazdový ruch Severného Macedónska Vratko Sulev uviedol,
že podpísaním tejto spolupráce sa pre občanov obidvoch krajiny otvárajú ďalšie veľmi zaujímavé
možnosti, ktoré otvoria cestovanie nielen do krajín samotných, ale aj na celý Balkán a do strednej
Európy.