TS: Tatranci hodnotia rok 2015 excelentne

(Starý Smokovec 29.02.2016) – Viac ako 1 milión eur na vybratej dani z ubytovania, 17,67% nárast v počte prenocovaní a 2 385 000 jednodňových návštevníkov. Rok 2015 bol pre Región Vysoké Tatry excelentný.

Rok 2015 bol z pohľadu výberu dane z ubytovania v regióne Vysoké  Tatry veľmi úspešný. Samosprávy v tejto destinácii sa môžu pochváliť, že vybrali spoločne na dani viac ako 1 063 000 €, čo predstavuje oproti roku 2014 nárast 9,53 % a v absolútnych číslach to predstavuje viac ako 90 000 €.

Mesto Vysoké Tatry, Obec Štrba a Mesto Poprad, členovia Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry, tak spoločne prekonali hranicu jedného milióna. Rekordmanom zo samosprávnej trojice je Mesto Vysoké Tatry, ktoré zaznamenalo viac  10% nárast vybratej dani z ubytovania.

„S výberom dane za ubytovanie úzko súvisí aj počet prenocovaní. V roku 2015 bol celkový počet prenocovaní v našej destinácii 1 360 756, čo je v porovnaní s rokom 2014 nárast až o 17,67%. Týmto sa nám podarilo prekonať aj rok 2013 kedy sme mali vynikajúce výsledky. Rok 2015 bol teda pre nás  najlepším v celej histórii Slovenska,“ konštatuje Lenka Maťašovská, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie CR Región Vysoké Tatry.

Významným pozitívom je, že nárast samotnej vybratej dane z ubytovania prináša oblastnej organizácii možnosť získať vyššiu dotáciu od štátu. Tú následne členovia spoločne použijú na ďalší rozvoj a napredovanie regiónu.

Veľké prekvapenie priniesli aj jednodňoví návštevníci. Kým v roku 2014 ich zavítalo do destinácie 2 200 000, v roku ich bola až 2 385 000, čo je nárast 8,4%.

„Tie čísla nás nesmierne tešia. Po štyroch rokoch intenzívnej práce zbierame prvú úrodu. Na druhej strane je to pre nás aj veľmi zaväzujúce. Uvedomujeme si, že latku sme postavili vysoko, no ešte stále je čo zlepšovať a skvalitňovať. Ak chceme, aby nám prišlo aj tento rok viac návštevníkov musíme pripravovať nové produkty, atrakcie, ale tiež pracovať na zlepšovaní infraštruktúry a skvalitňovaní služieb. Len tak dosiahneme, že ľudia sa rozhodnú tráviť svoju dovolenku u nás, v Regióne Vysoké Tatry,“ dodala Maťašovská.

Tatranci sa snažia tiež predlžovať čas strávený v destinácii, čo je rovnako možné len vďaka zaujímavému programu a kvalitným službám. Priemerná dĺžka pobytu v destinácii je 3,6 dňa (údaj je platný za rok 2014, rok 2015 zatiaľ nie je dostupný). Uvidí sa ako sa Tatrancom bude dariť napredovať i v tejto oblasti a či sa dostanú ku hranici 4,0 dňa.

Zdroj: OOCR Región Vysoké Tatry