TS: Tohtoročná turistická sezóna najlepšou pre Slovensko

(Bratislava, 27.09.2016) Na oslavu dnešného Svetového dňa cestovného ruchu máme na Slovensku konečne dôvod. Cestovný ruch u nás práve v roku 2016 zažíva vôbec najlepší rok počas svojej samostatnosti.  V prvom polroku navštívilo Slovensko 2,3 milióna návštevníkov, čo predstavuje medziročný nárast o 18,9 %. Tržby za ubytovanie vzrástli o takmer 24 % v porovnaní s minulým rokom. Hlavná časť letnej sezóny,  mesiace júl a august, podľa vyjadrení hotelierov, ale aj ďalších podnikateľov v cestovnom ruchu, pokračovala  v rekordných číslach.

Nie všetky krajiny vo svete majú v oblasti turizmu pozitívne výsledky. Záujem ľudí o konkrétnu krajinu ovplyvňuje v prvom rade bezpečnostná situáciu. Kým Turecko ako zaujímavá destinácia pre Slovákov zažíva v posledných rokoch prepad turizmu, Grécko, napriek problémom s migrantmi, v cestovnom ruchu stúpa a zamestnáva v tomto segmente stále viac ľudí. Tradičné miesto slovenských dovolenkárov  Chorvátsko má doslova výnimočnú sezónu.

Cestovný ruch na Slovensku potvrdzuje svoje významné postavanie a prínos pre ekonomiku Slovenska. Po výraznom prepade v roku 2014 minuli turisti na Slovensku v roku 2015 takmer 5 miliárd EUR, čím len na DPH štát získal takmer  300 miliónov EUR.  Okrem toho je cestovný ruch významným zamestnávateľom a tvorcom pracovných príležitosti v regiónoch, kde sa nedarí rozvíjať iné odvetvia. Vytvoril pracovné príležitosti pre takmer 380 000 ľudí a má ďalší potenciál zabezpečiť  nové pracovné miesta. Práve v tomto odvetví stále podľa personálnych agentúr chýba najviac ľudí.

„Tento rok to bude nielen rekordný počet návštevníkov,  ale aj rekordné tržby v službách cestovného ruchu. Odrazí sa to aj vo zvýšených príjmoch do štátnej kasy, v príjmoch z dane z ubytovania pre obce a mestá,“ uviedol prezident Zväzu cestovného ruchu SR, Marek Harbuľák. „Aj preto dúfame, že sa nám podarí aspoň udržať tohtoročný rozpočet na podporu rozvoja cestovného ruchu pre nasledujúci rok. Považujem to za kľúčový faktor, aby počet návštevníkov v nasledujúcich rokoch neklesal, ale ďalej rástol. V návrhu štátneho rozpočtu sa plánuje znížiť podpora rozvoja až o 4 milióny EUR. Pritom celková suma na podporu cestovného ruchu v tomto roku  11,5 milióna EUR, tvorí 0,06% v pomere k tomu, čo prinesie cestovný ruch v tržbách,“ dodal M. Harbuľák.

Rozvoju turizmu prospieva aj záujem Slovákov o pobyty na Slovensku, nielen kvôli bezpečnosti, ale aj vďaka kvalite poskytovaných služieb.

Svetový deň turizmu sa 27. septembra oslavuje od roku 1979. Práve vtedy sa konalo tretie valné zhromaždenie Svetovej organizácie turizmu (UNWTO) a boli prijaté stanovy organizácie. Okrem toho sa práve v tento deň končí hlavná turistická sezóna na severnej pologuli a zároveň sa začína na južnej zemskej pologuli. UNWTO je najvýznamnejšia medzinárodná organizácia, ktorej poslaním je všestranná podpora turizmu. Najdôležitejším cieľom UNWTO je rozvoj voľného medzinárodného pohybu osôb, ktorý má viesť k upevňovaniu spoločenských a kultúrnych kontaktov medzi príslušníkmi rôznych národov. Každý rok je venovaný konkrétnej téme, rok 2016 má tému „tourism for all“, turizmus pre všetkých.

Kontakt pre médiá:       

zcrsr-001[1]

Mgr. Marek Harbuľák, prezident ZCR SR

Tel.: 02 58 233 386, mobil: 0911 262 177

zcrsr@zcrsr.sk, www.zcrsr.sk