Udržateľný turizmus – nástroj pre rozvoj

Cestovný ruch hýbe ekonomikou, ovplyvňuje zamestnanosť, vplýva na prírodu. Ako ďalej v tomto odvetví, ktoré by malo byť u nás jedno z najdôležitejších?

Počet turistov v rámci celého sveta z roka na rok rastie. V roku 2016 prekročilo hranice štátov viac ako 1,2 miliardy cestujúcich. Odhaduje sa, že v roku 2030 toto číslo dosiahne hodnotu 1,8 miliardy cestujúcich. Európa ako kontinent je stále top destináciou, nielen pre domáce obyvateľstvo, ale aj pre cestujúcich z iných kontinentov. Vidieť to aj na neustálom raste počtu cestujúcich do Európy. 

Slovensko je súčasť tohto európskeho priestoru, má teda veľké predpoklady, aby rovnako ako iné krajiny Európy, ktoré sú pre turistov zaujímavé, čerpalo z tohto potenciálu a prilákalo k nám viac zahraničných návštevníkov.

Hlavným mottom tohtoročného svetového dňa turizmu podľa UNWTO(Svetová organizácia cestovného ruchu) je Udržateľný turizmus, ktorý je zároveň nástrojom pre ďalší rozvoj. Udržateľnosť turizmu je potrebné sledovať predovšetkým v troch základných rozmeroch – ekonomickom, sociálnom a enviromentálnom.

Cestovný ruch na Slovensku na Slovensku výrazne a pozitívne prispieva k napĺňaniu cieľov vo všetkých troch aspektoch.

Celú Tlačovú správu nájdete tu.