Orgány zväzu

Prezident zväzu:

Mgr. Marek Harbuľák (ZHR SR)

Viceprezidenti zväzu:

Ing. Stanislav Macko (SACKA)

PhDr. Ján Svoboda PhD. (HHS)

Dozorná rada zväzu:

Ing. Ivan Schwarz (SACKA)

Mag. (FH) Radúz Dula (ZHR SR)

PhDr. Eva Mazúchová (BTB)

Prezídium zväzu:

Ing. Bohuš Hlavatý (TMR)

Mgr. Marián Bilačič  (SSSCR)

Štefan Píri (SZVTA)

Ing. Stanislav Macko (SACKA)

PhDr. Ján Svoboda PhD. (HHS)

MUDr. Janka Zálešáková (ASK)

Ing. Miroslav Grešo (LAVEX)

Ing. Katarína Macúchová (AICES)

Mgr. Marek Harbuľák (ZHR SR)

Ing. Alžbeta Melicharová (BTB)

Ing. Andrea Žigová (Región Vysoké Tatry)