Orgány zväzu

Prezident zväzu:

Mgr. Marek Harbuľák (AHRS)

Viceprezidenti zväzu:

Ing. Stanislav Macko (SACKA)

PhDr. Ján Svoboda PhD. (HHS)

Dozorná rada zväzu:

Ing. Ivan Schwarz (SACKA)

Mag. (FH) Radúz Dula (AHRS)

PhDr. Eva Mazúchová (BTB)

Prezídium zväzu:

Ing. Bohuš Hlavatý (TMR)

Štefan Píri (SZVTA)

Ing. Stanislav Macko (SACKA)

PhDr. Ján Svoboda PhD. (HHS)

MUDr. Janka Zálešáková (ASK)

Ing. Miroslav Grešo (LAVEX)

Mgr. Marek Harbuľák (AHRS)

Ing. Alžbeta Melicharová (BTB)

Ing. Jana Kelementová (AZaH)

Michal Sýkora (RVT)

Ing. Pavol Weiss (ÚT)

Martin Síblik (Trinity Hotels)

Richard Pichonský (AquaCity)