Výnimočné Jarné stretnutie hotelierov a HORECA konferencia v Žiline

Zvítali sme sa naživo

AHRS                           20. 5. 2020

Po viac ako dvoch rokoch problémov, nedostatku financií, s nevyťaženými zamestnancami v zatvorených prevádzkach a potom z ich aktuálnym extrémnym nedostatkom v súčasnosti, ale aj poznačení zmenou správania hostí a zaujímavými víziami do budúcnosti, sa majitelia a manažéri ubytovacích a stravovacích prevádzok radi stretli v Žiline, na svojom podujatí od 16. do 18. mája v Holiday Inn v Žiline. Od pondelka popoludnia do stredy obeda sa diskutovalo, rokovalo, prednášalo, naozaj k veci o problémoch, ktoré HoReCa segment ťažia. Bez skepsy a negatívnych nálad. Naopak, účastníci konferencie si pochvaľovali, že môžu diskutovať, podeliť sa s kolegami s tým, ako riešia terajší stav a ako sa pripravujú na letnú sezónu.

Podpora vedeniu AHRS

Členovia AHRS začínajú kongresové dni vždy Valným zhromaždením svojej organizácie, ktoré je najvyšším orgánom AHRS. Prezident Marek Harbuľák v Správe o činnosti podrobne uviedol, čo všetko a ako sa riešilo počas i po pandémii. A odozva členov bola mimoriadne pozitívna vo všetkých oblastiach, aj pri potrebe konsolidácie rozpočtu členskými poplatkami, či ocenenia práce prezidenta, Prezídia i sekretariátu AHRS. Počas pandémie si viacerí uvedomili prínosy členstva v AHRS a spoločnú silu vo vyjednávaní so štátnymi orgánmi.

Get together večer

V tomto roku dostal tento formát nový impulz. Rozhovory hotelierov a zástupcov reštaurácií s dodávateľmi a pozvanými hosťami počas večere a neformálnej debaty nikdy netrvali tak dlho. Vitajme v novom svete, tak znel názov májovej konferencie a napĺňať sa začal už počas pondelkového večera.

Pomôcť segmentu treba vo viacerých oblastiach

Prvým prezentujúcim bol generálny riaditeľ Sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR, Tomáš Ondrčka, bývalý prezident AHRS, ktorý veľmi dobre rozumie problémom HoReCa biznisu: „Segmentu ubytovania a gastra sme zo schém štátnej pomoci doposiaľ vyplatili 95 miliónov eur. Ešte stále diskutujeme aj o možnosti čerpania pomoci za január a február tohto roka, práve v týchto mesiacoch totiž časť podnikov má ešte stále pokles tržieb o 25-50%,“ uviedol. Prezident AHRS, Marek Harbuľák, v tejto súvislosti skonštatoval, že štátna pomoc podnikom skutočne pomohla prečkať najhoršie „pandemické“ časy. V budúcnosti zas môže pomôcť prezentácia Slovenska v zahraničí, ako ju predstavila Miriam Benčíková, riaditeľka marketingu Slovakia Travel.

Marek Harbuľák (AHRS), Roman Berkes (SACKA), Miriam Benčíková (Slovakia Travel), Tomáš Ondrčka (MDV SR)

Ako získať a vzdelávať zamestnancov

Nové časy, trendy v Horeca segmente pre rok 2022, to je pre viacerých prevádzkovateľov najmä to, ako zvládnu letnú sezónu a predovšetkým nedostatok zamestnancov. K týmto aktuálnym témam sa postupne vyjadrovali viacerí odborníci. O dopadoch pandémie na trh práce, ale aj možnostiach, ako nájsť zamestnancov, sa prihovorila hotelierom Ivana Molnárová, CEO portálu Profesia. Podľa zverejnených údajov prišlo v gastro a hotelierstve o prácu viac ako 35 tisíc zamestnancov. Štatistiky nezamestnaných to však zásadne neovplyvnilo, pretože sa uplatnili v iných odvetviach, ktoré počas pandémie neprepúšťali. Aké nové zručnosti budú potrebovať tí, ktorí sa chcú v budúcnosti práve v HoReCa biznise zamestnať, prezentovala Lucia Dítětová Lednárová zo spoločnosti TREXIMA: „Automatizácia a digitalizácia už o niekoľko rokov zasiahne každú druhú pracovnú pozíciu v SR. Tie sa buď transformujú alebo zaniknú – najväčšie zmeny pritom očakávame pri pozíciách s vysokým podielom fyzickej práce. Príprava budúcich absolventov škôl, ale aj kvalitné celoživotné vzdelávanie zamestnancov budú zohrávať kľúčovú úlohu.“

Nájdeme ľudí na sociálnych sieťach?

Na tému, ako môžu silu sociálnych médií využiť zamestnávatelia práve pri hľadaní ľudí , diskutovala Ivana Brutenič z Linkedin stratégie.  Až 90% zamestnávateľov v gastro a hotelierstve sú totiž mikro, malé a stredné firmy a takýto „nábor“ je pre ich veľmi dobré riešenie.  V  téme Digitálny marketing ako nevyhnutný pomocník v HR pokračoval Tomáš Poláček, Marketing & Business development consultant. Medzitým  sa však konala popoludňajšia diskusia za okrúhlym stolom, ktorej sa zúčastnil Michal Bursík, cluster HR director z Best Hotels Properties, Marek Schwarz, HR director spoločnosti TMR  a  Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska. Veľký záujem prítomných v sále vzbudila téma zamestnávania odídencov, ktorých je v segmente podľa posledných informácií okolo 500. „Od vypuknutia vojnového konfliktu improvizujeme ako vieme. Zopakovala sa situácia z obdobia pandémie – štát na túto situáciu nebol a ani po mesiacoch stále nie je pripravený, ani schopný na vzniknutú situáciu pružne zareagovať, a to je chyba,“ konštatoval Michal Kaliňák zo ZMOS. Asociácia však ocenila, že štát vyšiel v ústrety jej iniciatíve a spoločne s hoteliermi uľahčil odídencom získavanie osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktoré je pre prácu v segmente nevyhnutné.

Záverečné predpoludnie

Streda patrila motivačným technikám, praktickým informáciám ako na sociálne siete v hoteloch a reštauráciách. Hodnotenie konferencie jej účastníkmi takmer „jednohlasne“ vynikajúce. Účastníci konferencie, prevažne členovia AHRS deklarovali, sa už tešia na jesennú hoteliersku a gastro konferenciu: Stretneme sa od 17. do 19. októbra v Tatrách, v Grand Hotel Bellevue.