Výzva asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární Vláde SR

Členovia Slovenskej asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární ( SAAKP) vyzývajú Vládu SR.

Tlačová správa SAAKP

   22. 9.2022, Dunajská Streda

„Aktuálne vysoké ceny energií a v rapídnom tempe sa zvyšujúce náklady na ľudskú prácu, či materiály potrebné pre prevádzku, tvoria vysoké percento nákladov našich zariadení, ktoré sa nedajú premietnuť do cien vstupného. Chceme predísť situácii, že sa zo zdraviu prospešných aktivít ako plávanie a regenerácia v termálnej vode, stane na Slovensku luxus iba pre úzky okruh spoločnosti.“

Pridávame sa preto k iniciatíve Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska a žiadame Vládu SR:

  1. aby v súlade s programovým vyhlásením vlády a svojich predvolebných sľubov zaviedla nižšiu sadzbu DPH na úrovni 10% pre všetky služby v oblasti cestovného ruchu.  Po dvoch covidových rokoch s dlhými mesiacmi nútených prestojov a so zrýchľujúcou sa infláciou, je to jediná rýchla a cielená pomoc, ktorá môže cestovný ruch na Slovensku zachrániť
  • aby pre podporu vyšších príjmov Slovákov pracujúcich, v zle platenom sektore cestovného ruchu, si neprilepšovala na daniach a odvodoch z povinných príplatkov za prácu počas víkendov a dní pracovného pokoja a pomohla k rastu priemerných miezd
  • aby čo najskôr predstavila svoje riešenie na zastropovanie cien elektrickej energie a plynu aj pre podniky v oblasti cestovného ruchu, aby sa zabránilo hromadnému kolapsu rekreačného kúpeľníctva.

Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) zastrešuje Zväz cestovného ruchu SR (ZCR SR) rovnako ako Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS), pripravila online prieskum do ktorého sa zapojili aj najväčšie slovenské akvaparky. Členovia SAAKP sa vyjadrili k návštevnosti pred pandémiou i počas troch mesiacov tohto leta, k tržbám i vývoju v cenách elektrickej energie i plynu. Väčšina zariadení hlási skôr porovnateľnú alebo nižšiu tohtoročnú návštevnosť s rokmi  2018 a 2019.

„Aj keď niektorí z členov zaznamenali  výraznejší nárast tržieb, obvykle sa to týkalo len jedného letného mesiaca. Treba poznamenať aj to, že kvôli vysokej inflácii a zvyšujúcim sa nákladom je priestor pre zisk veľmi obmedzený, pričom práve vďaka zisku by sme mohli aspoň čiastočne kompenzovať stúpajúce ceny energií,“ uviedol Gabriel Somogyi, prezident SAAKP.

Prevádzka akvaparkov je vzhľadom na technológie energeticky veľmi náročná. Kým priemerná cena, ktorú respondenti platili za 1 MWh elektrickej energie (bez distribučných nákladov) bola v roku 2019

61 EUR, priemer aktuálnej ceny dosahuje 266 EUR.  Je to nárast o neuveriteľných  336%!  Pre niektoré zariadenia, ktorým vypršala zmluva a aktuálne nakupujú elektrickú energiu za spotové ceny (na úrovni 600 a viac EUR za 1 MWh), rozdiel môže byť aj desaťnásobný.

„Pre menšie zariadenia a plavárne finančne podporované z mestských rozpočtov to môže znamenať buď veľmi nerentabilnú prevádzku, alebo ďalší nútený prestoj – tentoraz na dobu neurčitú,“ doplnil Ľudovít Lebó, viceprezident SAAKP.  Pre zariadenia v správe samospráv by bolo dôležité aspoň dočasné vyňatie obstarávania energií (elektrika, plyn, teplo) aj nadlimitné zákazky z komplikovaného a dlhotrvajúceho systému verejného obstarávania.  Umožnenie priameho jednania s predajcami týchto komodít môže značne urýchliť proces obstarávania a pomôcť k dosiahnutiu lepších cien.