Zväz cestovného ruchu a Slovenský olympijský a športový výbor podpísali spoločné Memorandum o spolupráci

Prezident Zväzu cestovného ruchu SR Marek Harbuľák a prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel podpísali 17. decembra 2020  Memorandum o spolupráci. Podpis Memoranda je vyústením doterajšej spolupráce v rámci platformy „Rozvoj športu a cestovného ruchu“.

ZCR SR i SOŠV chcú spoločne propagovať aktivity, ktoré napomáhajú rozvoju športu a cestovného ruchu, ale aj spolupracovať pri organizovaní i realizovaní vzdelávacích a športových podujatí a podporovať, či  snažiť sa o zvýšenie atraktivity a dostupnosti športu pre deti, mládež a seniorov. Znamená to spoluprácu aj na kľúčových víziách, analýzach a dokumentoch, ktoré sa pripravujú, resp. sú vo fáze verejného pripomienkovania na úrovni štátu a všetkých samospráv a úzko sa dotýkajú činnosti oboch organizácií.

„Signatári Memoranda týmto deklarujú, že im záleží na rozvoji slovenského olympijského a športového hnutia a cestovného ruchu v Slovenskej republike, ale i celej slovenskej spoločnosti, ktorej charakter a každodenný život významne ovplyvňuje i formuje oblasť športu a cestovného ruchu,“ uvádza sa v prijatom Memorande.

Signatári Memoranda si uvedomujú úzku previazanosť športu a cestovného ruchu, preto v záujme dosiahnutia úzkej spolupráce, spoločnej koordinácie, vzájomného dialógu, rozvíjania lepších podmienok pre obe oblasti, zvýšenie atraktivity a dostupnosti športu a príležitostí cestového ruchu, vytvárania zdravšieho obyvateľstva a zvyšovania zamestnanosti v rámci samosprávnych krajov a propagovania činnosti oboch organizácií prijali Memorandum.