Zväz cestovného ruchu SR v médiách – december 2022

Prečítajte si súhrn mediálnych aktivít ZCR SR za december 2022.

Monitoring mediálnych výstupov na stiahnutie – tu.