Zväz cestovného ruchu SR v médiách – január 2022

Prečítajte si súhrn mediálnych aktivít ZCR SR za január 2022.

Monitoring mediálnych výstupov na stiahnutie – tu.