AHRS: Stretnutie s ministrom Lančaričom

Prvé pracovné stretnutie prezidenta Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS), Mareka Harbuľáka, s ministrom dopravy a výstavby úradníckej vlády, sa nieslo v duchu konštruktívnej diskusie.

„Hovorili sme o predpokladanom vývoji cestovného ruchu v ďalších mesiacoch. Pán minister sa aktívne zaujímal o stav v cestovnom ruchu po pandémii a následných krízach, a tiež o účinnosť aktuálnych nástrojov na podporu rozvoja v sektore.“

Ministerstvo chce naplno využiť časový priestor a kompetencie úradníckej vlády na prípravu opatrení, ktoré štát, ale aj podnikatelia v CR považujú za prínosné. Pôjde však predovšetkým o prípravu systémových opatrení, v praxi realizovaných budúcimi vládami.

Jednou z hlavných tém rokovania bola aj otázka prípravy a implementácie projektu #eTurista, ktorý pre samotných ubytovateľov ako aj pre štát a štátne inštitúcie prinesie vyššiu efektivitu a zníženie nákladov.

Témy druhej časti diskusie boli úzko prepojené s činnosťou a aktivitami Slovakia Travel, preto stretnutie pokračovalo za účasti generálneho riaditeľa, Václava Miku.

„Zhodli sme sa na potrebe aktívnej podpory cestovného ruchu s cieľom zvýšiť podiel zahraničných turistov na Slovensku ‐ a to prostredníctvom aktivít národnej agentúry Slovakia Travel a tiež hľadaním nástrojov na podporu „rozlietania“ slovenských letísk.“ dopĺňa prezident AHRS.

Václav Mika (Slovakia Travel), Pavol Lančarič (MD SR), Marek Harbuľák (AHRS)