SZVTA

05_vidiec_turSlovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky je nepolitická, dobrovoľná a záujmová organizácia združujúca subjekty, ktoré poskytujú služby súvisiace s rozvojom vidieka využitím jeho zdrojov najmä v oblasti cestovného ruchu alebo sa podieľajú na vytváraní potrebných podmienok.

Členmi Zväzu sa môžu stať subjekty, ktoré poskytujú služby súvisiace s rozvojom vidieka využitím jeho zdrojov najmä v oblasti cestovného ruchu alebo sa podieľajú na vytváraní potrebných podmienok a tiež subjekty, slúžiace rozvoju vidieka, ktoré súhlasia so stanovami Zväzu a aktívne podporujú ciele a poslanie Zväzu.

Viac na www.agroturist.sk