Globálny etický kódex cestovného ruchu

IMG_0609Zväz cestovného ruchu SR sa zaviazal dodržiavať a plniť poslanie Globálneho etického kódexu cestovného ruchu počas historicky prvej návštevy najvyššieho predstaviteľa svetovej organizácie cestovného ruchu na území krajín V4. Generálny tajomník UNWTO Taleb Rifai sa 29. 10. 2014 v Bratislave stretol s predstaviteľmi Zväzu cestovného ruchu SR. Po rokovaniach o rozvoji turizmu na Slovensku pristúpili hlavní aktéri stretnutia Taleb Rifai a prezident ZCR SR Marek Harbuľák k slávnostnému podpisu pristúpenia ku Globálnemu etickému kódexu cestovného ruchu.

Globálny etický kódex cestovného ruchu (GCET) je súbor základných princípov, ktorými stanovuje referenčný rámec pre zodpovedný a udržateľný rozvoj svetového cestovného ruchu a má prispieť na jednej strane k minimalizovaniu negatívnych dopadov cestovného ruchu na životné prostredie a kultúrne dedičstvo a na strane druhej maximalizovať prínosy pre miestnych obyvateľov turistických destinácií. V rámci princípov sa implementácie environmentálnych aspektov do sektorovej politiky cestovného ruchu týka článok 3 Cestovný ruch, činiteľ udržateľného rozvoja.logo-cem_e

Znenie Globálneho etického kódexu cestovného ruchu 

Znenie záväzku súkromného sektora ku GCET

Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO) je agentúrou organizácie spojených národov, ktorá je zodpovedná za prezentáciu zodpovedného, udržateľného, univerzálneho a prístupného cestovného ruchu. UNWTO ako vedúca medzinárodná organizácia v oblasti turizmu propaguje cestovný ruch ako nástroj hospodárskeho rastu, rozvoja a udržateľnosti životného prostredia a ponúka vedenie a podporu odvetviu cestovného ruchu v oblasti presadzovania know-how a politík cestovného ruchu po celom svete. Súčasnú členskú základňu UNWTO tvorí 156 štátov, 6 teritórií a vyše 400 pridružených členov reprezentujúcich súkromný sektor, vzdelávacie inštitúcie a združenia cestovného ruchu. UNWTO svojím unikátnym postavením spája záujmy vlád a sektora cestovného ruchu a buduje partnerstvo verejného a súkromného sektora, keďže jej členmi nie sú iba zvrchované štáty, ale i zástupcovia privátnej sféry.