INTERBAD 2022

Medzinárodná odborná výstava Interbad 2022 sa tento rok konala  25-28. októbra tradične v Stuttgarte. Ide o výstavu, ktorá prezentuje všetko okolo prevádzky umelých vodných plôch a wellness. Pravidelne sa organizuje každé dva roky, kvôli covidu sa však už dva roky nebola.  

Prezident Slovenskej asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP)  Gabriel Somogyi navštívil aj expozíciu Európskej Asociácie Akvaparkov (European Waterpark Association), najväčšej asociácie podobného zamerania v Európe.  Cieľ návštevy bol jasný, nielen nadviazanie kontaktu, ale predovšetkým rokovanie o podmienkach členstva slovenských akvaparkov a možnostiach spolupráce s SAAKP.  Spolupráca by sa mala týkať hlavne výmeny informácií a skúseností, ale aj zjednotenia štandardov a noriem v Európe. S generálnym riaditeľom európskej asociácie Dr. Klausom Batzom sa slovenská asociácia dohodla na pokračovaní komunikácie.

Viac info:
https://www.european-waterparks.com/home/
https://www.messe-stuttgart.de/interbad/en