Jún 2018: Legislatíva

–  Zástupcovia ZCR SR a sa zúčastnili predbežnej konzultácie k príprave novely zákona  o elektronických registračných pokladniciach. Podľa návrhu MF SR budú práve prevádzky ubytovacích služieb a stravovacích služieb zaradené do prvej várky prepojenia a to od 1.4.2019. Z týchto konzultácií vyplynulo, že navrhovaný systém zbaví prevádzkovateľov fiskálnych modulov a niektorých servisných povinností, ktoré vytvárali finančnú záťaž pre prevádzkovateľov. ZCR SR bude aj naďalej sledovať návrhy tejto legislatívy.

–  Prezident ZCR SR sa stretol so zástupcami Slovak Business Agency. Obsahom stretnutia bola koordinácia a zabezpečenie podpory pre návrhy ZCR SR pri presadzovaní zmien týkajúcich sa elektronického hlásenia pobytu cudzincov.

–  Zväz hotelov a reštaurácií SR podal žalobu na organizácie kolektívnej správy o  určenie obsahu zmluvy tzv. one stop shop. Tento krok je výsledkom neriešenia problémov používateľov – ubytovacích a stravovacích prevádzok – Ministerstvom kultúry SR, ale aj Protimonopolného úradu SR, pri aplikovaní ustanovení novely Autorského zákona. Predstavitelia ZHR SR o tomto kroku informovali na tlačovej konferencii.