List premiérovi

Poznáme situáciu v našej branži, vieme že je vážna, a preto sme sa obrátili s návrhmi jej riešenia listom priamo na premiéra SR Igora Matoviča. Naša sila je v tom, koľkých ľudí zastupujeme i v tom, že sme pre mnohé iné odvetvia dôležitých odberateľom ich služieb. Naše zariadenia sme zodpovedne zatvorili na príkaz vlády, aby sme ochránili obyvateľov Slovenska. A naša vláda už mala dosť času nám pomôcť. Tak, ako uvádzame v liste premiérovi, masívnu pomoc dostávajú štáty okolo nás a mimoriadnu dôležitosť v týchto krasjinách pripisujú politici odvetviu cestovného ruchu.

Práve kvôli kritickej situácii sa v pondelok 6. júla 2020 o 10,00 hod., stretnú v Hoteli Devín v Bratislave zástupcovia rôznych organizácií, nielen tých, ktoré sú zastúpených vo Zväze cestovného ruchu SR, aby spolu konkrétne hovorili na rokovaní mimoriadneho Valného zhromaždenia ZCR SR. Nielen o aktuálnej situácii, ale predovšetkým o prioritných opatreniach na pomoc a reštart služieb cestovného ruchu.

List premiérovi na stiahnutie