• TS: Výzva ZCR SR na prehodnotenie opatrení

  • TS: SACKA podporuje lockdown, chce tak urýchliť cestovanie

  • TS: CHCEME Z ČIERNEJ FARBY VON

  • TS: Covid automat nezvýhodňuje očkovaných a ohrozuje zimnú sezónu na Slovensku

  • TS SAAKP: Vláda s nami vyfarbila – déja vu pod rúškom očkovacej lotérie

  • TS: Slovenské gastro zomiera – prevádzky už štát zatvára, pomoc však stále neposkytuje

„Platforma rozvoj športu a cestovného ruchu“

Platforma rozvoja športu a cestovného ruchu je iniciatívou spolupráce pri koordinovanej výmene skúseností, dialógu a spoločných stanovísk, ktoré pomôžu pri rozvoji oblasti športu a cestovného ruchu. Cieľom spoločného úsilia Slovenského olympijského a športového výboru a Zväzu cestovného ruchu SR je najmä spolupráca.

Cestovný ruch a šport kreujú platformu pre budúcu spoluprácu.

Slovenská športová obec a zástupcovia subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu sa dohodli spolupracovať na kľúčových víziách, analýzach a dokumentoch, ktoré sa pripravujú, resp. sú vo fáze verejného pripomienkovania, na úrovni štátu aj všetkých samospráv.

TS BTB: Investícia do kongresového cestovného ruchu sa vráti mnohonásobne

Bratislava, 7.7.2020 – Kongresový cestovný ruch je jednou z najväčších exportných príležitostí pre slovenskú ekonomiku. Tejto oblasti sa dlhodobo venuje Bratislava Tourist Board (BTB) a jeho oddelenie Bratislava Convention Bureau (BCB), ktoré má ambíciu umiestniť Bratislavu a Slovensko na Európsku kongresovú mapu.

List premiérovi

Poznáme situáciu v našej branži, vieme že je vážna, a preto sme sa obrátili s návrhmi jej riešenia listom priamo na premiéra SR Igora Matoviča.