SACKA je členom európskej asociácie 20 rokov

SACKA je členom Európskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (ECTAA). O jej vstupe sa rozhodlo na 14. Valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 9.11.2002 (takmer pred 20 rokmi) v Trenčianskych Tepliciach.

Od roku 2003 je SACKA nepretržite riadnym členom tejto asociácie, ktorá zastupuje a obhajuje práva CK a CA na medzinárodnej úrovni, predovšetkým vo vzťahu k EÚ. SACKA tak má príležitosť získavať čerstvé informácie z odvetvia cestovného ruchu na nadnárodnej úrovni a vplývať na rozhodovanie v dôležitých agendách Európskej komisie.

V ECTAA máme priame zastúpenie v Predstavenstve (Roman Berkes, JUDr. Ľudmila Masariková Masariková), v Komisii pre letecké záležitosti ( Martin Štochmaľ), v Legislatívnej komisii (JUDr. Ľudmila Masariková) a v Komisii pre udržateľnosť (Oliver Košík).

Aj ECTAA „skladá účty“ svojim členom a report jej činnosti za obdobie máj -november 2022 bude predstavený na 125. zasadnutí ECTAA v Thessalonikách. V aktuálne sledovanom období sa Asociácia venuje revízii Smernice balíku o cestovných službách, koordinácii cestovateľských obmedzení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, právam cestujúcich v leteckej preprave, multimodálnej doprave, revízii DPH, projektu trvalej udržateľnosti v cestovnom ruchu SUSTOUR, ktorého je SACKA partnerom a Kódexu správania pri zdieľaní údajov o cestovnom ruchu.