SACKA má na obdobie rokov 2022-2025 (staro)nové vedenie !


Na 34. Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 20. apríla 2022 v Tatranskej Lomnici bol na obdobie turistických rokov 2022- 2025 zvolený (staro)nový prezident, členovia prezídia a členovia dozornej rady.

SACKA           20. 4. 2022

Prezident Asociácie p. Roman Berkes vyjadril počas zasadnutia úprimné poďakovanie za dlhú, viac ako 16-ročnú prácu v prezídiu a v Klube incomingových cestovných kancelárií (KICK) Ing. Jitke Spillerovej, ktorú vo funkcii na najbližšie volebné obdobie nahradí Ing. Marcela Lauková. 

Rovnako vyjadril p. prezident poďakovanie za mnohoročnú prínosnú činnosť v prezídiu p. Ing. Michalovi Jambrichovi a Ing. Ľubošovi Znášikovi, ktorí sa rozhodli v nasledujúcom období nekandidovať.