TS BTB: Investícia do kongresového cestovného ruchu sa vráti mnohonásobne

Bratislava, 7.7.2020 – Kongresový cestovný ruch je jednou z najväčších exportných príležitostí pre slovenskú ekonomiku. Tejto oblasti sa dlhodobo venuje Bratislava Tourist Board (BTB) a jeho oddelenie Bratislava Convention Bureau (BCB), ktoré má ambíciu umiestniť Bratislavu a Slovensko na Európsku kongresovú mapu.

Podľa profesionálnej asociácie International Congress and Convention Association (ICCA) jeden účastník kongresu znamená pre slovenskú ekonomiku tržby na úrovni 386 eur za deň, pričom priemerný kongres trvá 4 dni. Najväčšie kongresy v Bratislave, Eurotox 2017, Wonca Europe 2019IIW 2019 s počtom 1300, 2000 a 1700 delegátov znamenali priamy prínos do ekonomiky štátu cca 7,7 milióna eur. Potenciálny finančný prínos budúcich kongresov usporiadaných v Bratislave je preto ohromný.

BTB v súčasnosti predstavuje jednu z mála inštitúcií na Slovensku, ktorá kontinuálne, odborne a proaktívne oslovuje cieľovú skupinu nákupcov podujatí v zahraničí a rozvíja business-to-business komunikáciu.

BCB dlhodobo vyvíja iniciatívu pre podporu kongresového cestovného ruchu. Naše aktivity sú zamerané na tzv. „hardware“, čiže propagáciu kapacít a infraštruktúry pre Business Meetings (hotely, venues, kongresové centrá) a tzv. „software“, čiže strategický marketing a branding destinácie, konkrétne propagačné aktivity, reprezentáciu na zahraničných podujatiach a operatívu,“ hovorí predseda predstavenstva BTB, Vladimír Grežo.

Odvetvie, ktoré sa medzinárodne označuje ako „business meetings“, predstavuje ideálnu formu cestovného ruchu. Prináša lukratívnu a vzdelanú klientelu, nespôsobuje masový turizmus, pozitívne ovplyvňuje sezónnosť a predstavuje potenciál pre širší región danej destinácie. Celosvetovo ide o jedného z najväčších zamestnávateľov vôbec.

Ďalším rozmerom kongresov je aj ich nefinančný prínos, akými sú reputačný efekt pre mesto, stúpajúca kvalita služieb, zamestnanosť, výmena odborného know-how a v neposlednom rade priamy vplyv na zahraničné investície“, hovorí Nina Erneker, vedúca oddelenia BCB.

Z kongresového cestovného ruchu tak v konečnom dôsledku môže profitovať štát, mestá a ich obyvatelia, regióny a súkromný sektor.

Napríklad v Nemecku predstavuje toto odvetvie šiesty najsilnejší segment ekonomiky, ktorý prináša 130 miliárd eur priamych príjmov a tvorí 1,5 milióna pracovných miest. (Zdroj: R.I.F.E.L.)

„Osobne vnímam veľkú potrebu prepájania a súčinnosti komunálnej, regionálnej, štátnej a súkromnej sféry pre vznik kultúrneho a kongresového centra, keďže ide o komplexnú agendu dôležitú pre hlavné mesto s priamym dopadom aj na brand Slovenska,“ doplnil Grežo.

Na Slovensku síce neexistujú odvetvové štatistiky tohto typu, pokiaľ sa však vezme do úvahy komplexnosť tohto odvetvia, je zjavné, že jeho prínos pre ekonomiku Slovenska je oveľa dôležitejší, než akej pozornosti sa mu doteraz dostávalo. Je predpoklad, že obnovenie národnej agentúry pre cestovný ruch a národného convention bureau sa situácia môže podstatne zmeniť k lepšiemu.

Medzinárodné mítingy, konferencie a kongresy sú neoddeliteľnou súčasťou cestovného ruchu v hlavných mestách a Bratislava nie je výnimkou. V hoteloch tvorí významný podiel zdrojov príjmu, až na úrovni 40 %. Posledné roky dopyt po organizácii veľkých podujatí rástol, avšak nedostatočná infraštruktúra ho brzdila. Preto podpora výstavby kongresového centra môže byť vnímaná ako významná pomoc podnikateľom v tejto neľahkej dobe,“ povedal Michal Naď, odborník na cestovný ruch a predseda komory hotelov a reštaurácií BTB.

Kontakt pre média: Maroš Plitko, plitko@visitbratislava.com, 0908 755 661